ช้อนสีทอง

ช้อนสีทองที่ชุบ PVD เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่

การชุบช้อนด้วย PVD (Physical Vapor Deposition) ในทางทฤษฎีไม่ควรส่งผลเสียต่อร่างกายหากดำเนินการอย่างถูกต้อง และใช้วัสดุที่เหมาะสมในกระบวนการชุบ.

ส่วนหากเป็นการชุบแบบอื่นๆ เราไม่รู้นะครับ

ข้อควรระวังหลัก ๆ คือวัสดุที่ใช้ในการชุบ.