ขนส่ง

รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคกลาง

ขนส่งเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

โชคขวานทอง 081-774-4168

วรวัฒน์ขนส่ง 02-887-1055-6

ป.สยาม 0-2885-9796-7

นิวทำดี 02-410-3181 02-410-3416

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดชัยนาท

ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์02-448-2939-40

ตู้KSDขนส่ง 090-812-1301 087-065-0742

โชคจิยะชัย 086-324-7554

SPนครสวรรค์ ขนส่ง 080-197-4814 091-192-4814

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครนายก

รังสรรค์ขนส่ง 02-814-0663 086-787-9973

ฟ้าประทาน 02-814-0663 081-484-3965

โชคจิยะชัย 086-324-7554

นิวกมลชัย 089-529-1881

เสกขนส่ง 088-457-3720

สื่อสุวรรณขนส่ง 02-289-1820 0-2885-7465

กิตติยนต์ 085-837-4977 02-888-1544

เกื้อกูล ขนส่ง
ส่งของ พุทธมณฑล สาย3 ซอย 22 โทร 089 456 6049,089 880 3042

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครปฐม

บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467

กำแพงแสนรุ่งเรือง 089-573-9942 082-293-9638

โชคจิยะชัย 02-888-1216 086-324-7554

นริศเซอร์วิส สาย3 02-441-3263 02-889-0275

เสกขนส่ง 088-457-3720

โยนกขนส่ง 02-429-2334 087-827-4327

ธนาวุฒิ 087-991-9271 086-666-8186

สุพรรณวันชัย 02-888-1230 093-3283381, 087-9448994

ธนทรัพย์ขนส่ง 099-538-8170 095-234-2134

มุ้ยเจริญขนส่ง 089-916-8771 083-977-8634

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครสวรรค์

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

ชัยยา ขนส่ง 061-405-6066 061-863-6888

SPนครสวรรค์ ขนส่ง 080-197-4814 091-192-4814

เพชรเสรีขนส่ง 02-888-2121

พรชัยสยาม 02-887-4940 05-621-4778

นามอารักษ์ 02-887-1156-7 05-321-4855

ป.สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 02-885-9796-7

ตากแม่สอด 02-885-9796

น้ำพลขนส่ง 02-888-2132-3

เพชรขนส่ง 02-888-1593 081-383-4536

พานิชการขนส่ง 02-887-2352 081-992-6927

นครสวรรค์ขนส่ง (ลี้ฮั่วเฮง) 056-213-393 084-622-8373

เทพอารักษ์นครสวรรค์ 02-887-1156

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดนนทบุรี

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดปทุมธานี

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พีเอ็มพีแอล(มะม่วง) 089-610-1525

พีแอลพีเอ็น 086-800-8900 081-420-8431

บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467

โชคจิยะชัย 086-324-7554

กิตติยนต์ 085-837-4977 02-888-1544

สุรมนต์ รุ่งเรืองขนส่ง 085-165-0477 081-413-6261

สบายใจ ส่งด่วน SBJ
ถ.รองเมือง ริมทางรถไฟ 098-179-9693
สาย4 ปากซอยกระทุ่มล้ม23 094-952-5669, 080-843-0251

ขนส่งเอกชน จังหวัดพิจิตร

สหะหล่มสัก 02-885-8921-8

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

โกโลดขนส่ง 098-451-8141 081-917-4894

เกรียงฟ้า

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

รุ่งเรืองกิจเจริญ 093-124-1616

ขนส่งเอกชน จังหวัดพิษณุโลก

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

โกโลดขนส่ง 098-451-8141 081-917-4894

พิษณุโลกขนส่ง 02-887-0912-3 081-406-5715

หย่งพิษณุโลก

สหะทิพย์ทอง 082-762-8847

สาลี่ขนส่ง 081-674-8375 087-307-7590

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

สหะหล่มสัก 02-885-8921-8

KPL ทรานสปอร์ต 090-1081301-2 081-6689381

โกโลดขนส่ง 098-451-8141 081-917-4894

รวมมิตรหล่มสัก

ประกายเพชร 02-888-6687 083-613-3839

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

ขนส่งเอกชน จังหวัดลพบุรี

วานิชบริการ 089-764-3146

โชคจิยะชัย 086-324-7554

เสกขนส่ง สาย3-16/5 088-457-3720

พีอาร์คูเรีย (นริศ สาย3) 086-970-8714 090-356-4492

สื่อสุวรรณขนส่ง สาย2 ซ.24 02-289-1820 0-2885-7465

ชัยธานี ศูนย์111 สาย4 089-125-2313 081-587-9266

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

นิวกมลชัย 089-529-1881

ธนบดี (เจริญไพศาล) 085-840-0935 091-838-5950

ตั้งรุ่งเรือง 084-454-3145

ขนส่งเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดสมุทรสงคราม

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร

ขนส่งเอกชน จังหวัดสิงห์บุรี

สบายใจ ส่งด่วน SBJ
ถ.รองเมือง ริมทางรถไฟ 098-179-9693
สาย4 ปากซอยกระทุ่มล้ม23 094-952-5669, 080-843-0251

สิงห์ธนันชัยขนส่ง สาย5 ชานชาลา9 ห้อง1
โทร 093 328 3381

ขนส่งเอกชน จังหวัดสุโขทัย

พาณิชย์การขนส่ง 02-887-2352 088-545-5964

สหะหล่มสัก 02-885-8921-8

สุโขทัยขนส่ง 02-888-0734

พ.พุ่มพวงเจริญ 02-441-3499

ต.ธนะวงศ์ 082-193-1051 087-102-5521

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

นิวทำดี 02-410-3181 02-410-3416

สาลี่ขนส่ง 081-674-8375 087-307-7590

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี

บิ๊กพีขนส่ง 02-888-1206

โชคจิยะชัย สาย3-16/2 02-888-1216 086-324-7554

พีบี(นริศเซอร์วิส สาย3) 086-790-4929 084-527-9437

โยนกขนส่ง 02-429-2334 087-827-4327

สุพรรณวันชัย 02-888-1230 02-888-1039

ธนทรัพย์ขนส่ง 099-538-8170 095-234-2134

สุพรรณขนส่ง (ฮงเฮง) 02-889-6075-6

ขนส่งเอกชน จังหวัดสระบุรี

ตั้งรุ่งเรือง 084-454-3145

วานิชบริการ 089-764-3146

โชคจิยะชัย 02-888-1216 086-324-7554

ม้าคู่ทรานสปอร์ท 081-555-9260 098-584-2743

นิวกมลชัย 089-529-1881

พีอาร์คูเรีย (นริศ สาย3) 092-862-2289 086-796-2424

สื่อสุวรรณขนส่ง 02-289-1820 0-2885-7465

ชัยธานี 089-125-2313

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

กิตติยนต์ 085-837-4977 02-888-1544

สินไทยเดินรถ 089-083-9994 099-254-1541

ขนส่งเอกชน จังหวัดอ่างทอง

บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467

โชคจิยะชัย 02-888-1216 086-324-7554

ลาภมงคล 02-888-0422-3

กิตติมาขนส่ง 085-119-9569 02-888-1167

ธนทรัพย์ขนส่ง 099-538-8170 095-234-2134

สุรมนต์ รุ่งเรืองขนส่ง 085-165-0477 081-413-6261

สบายใจ ส่งด่วน SBJ
ถ.รองเมือง ริมทางรถไฟ 098-179-9693
สาย4 ปากซอยกระทุ่มล้ม23 094-952-5669, 080-843-0251

ขนส่งเอกชน จังหวัดอุทัยธานี

นำโชคประเสิรฐ 02-888-0698 02-441-3879

รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคกลาง Read More »

รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคตะวันออก

ขนส่งเอกชน จังหวัดจันทบุรี

สหมิตรเดินรถ 02-887-4590

ยุทธนาจันทบุรี 085-091-1327 ,02-887-4637

โชคจิยะชัย 085-088-0398 081-571-2138 086-324-7554

จันทร์สว่าง เอ็กเพรส 098-915-8095,097-990-9065

ธนาวุฒิ 087-991-9271 086-666-8186

อารีย์ขนส่ง 02-885-7780

ยู่เฮงล้ง 02-887-4844

ธนาไพศาล 085-664-6649

พรอำนวย 083-008-5328

อังคณาขนส่ง 086-327-6788 086-327-8774

พีเอสพี จันทบุรีทรานฯ 089-769-8539

ขนส่งเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

จันทร์สว่าง เอ็กเพรส 098-915-8095,097-990-9065

นริศเซอร์วิส 086-018-0003

โชคจิยะชัย 085-088-0398 081-571-2138 086-324-7554

โกโลด 081-917-4894 098-451-8141

KPL ทรานสปอร์ต 090-1081301-2 081-6689381

ชวาลกิจขนส่ง 02-482-2227 092-635-4595

อารีย์ขนส่ง 02-885-7780

ขนส่งเอกชน จังหวัดชลบุรี

พรจิตต์ขนส่ง(นิวขวานเพ็ชร) 02-888-0939 02-888-0336

โชคจิยะชัย 085-088-0398 081-571-2138 086-324-7554

เกาะโพธิ์พัทยา 087-795-6314 088-520-5077

โชคบุญมา 081-377-3518, 089-661-9599 081-661-6152

ฉลองราชขนส่ง 02-888-2306 02-015-4218

ติ่งขนส่ง 087-538-9340 , 081-244-0545

ทวีทรัพย์

เสกขนส่ง 088-457-3720

ม้าคู่ 081-555-9260,098-584-2743

ซ้งขนส่ง 02-888-1208

ช.รุ่งเรือง 038-284-239 081-344-8214

อารีย์ขนส่ง 02-885-7780

KPL ทรานสปอร์ต 090-1081301-2 081-6689381

เคเอส ขนส่ง 084-753-7884 085-445-5279

ส.อุดมสินขนส่ง 087-618-2578, 086-351-5741

พรกิจขนส่ง 080-937-9564/080-982-9187

ขนส่งเอกชน จังหวัดตราด

แสงเจริญบริการ 02-448-2977 081-652-4246

วสันต์สมุทร 02-887-0919

โชคจิยะชัย 085-088-0398 081-571-2138 086-324-7554

โกโลด 081-917-4894 098-451-8141

ธนาวุฒิ 087-991-9271 086-666-8186

อารีย์ขนส่ง 02-885-7780

ยู่เฮงล้ง 02-887-4844

ขนส่งเอกชน จังหวัดปราจีนบุรี

พีแอลพีเอ็น 081-420-8431, 086-800-8900

โชคจิยะชัย 081-571-2138 085-088-0398 02-888-1216

ชวาลกิจขนส่ง 02-482-2227 092-635-4595

รุ่งเรืองทรัพย์ 084-778-8779, 080-669-9742

KPL ทรานสปอร์ต 090-1081301-2 081-6689381

ฟ้าประทาน/รังสรรค์ขนส่ง 02-814-0663 086-787-9973 081-484-3965

สื่อสุวรรณขนส่ง (จ่ายต้นทาง) 02-289-1820 0-2885-7465

ลูกแม่บุตรขนส่งด่วน LMB 081-8259630 ,087-6838337

พีพี ขนส่ง 062-8234291,082-3264126

จันทร์สว่าง เอ็กเพรส 098-915-8095,097-990-9065

เกื้อกูล ขนส่ง
ส่งของ พุทธมณฑล สาย3 ซอย 22 โทร 089 456 6049,089 880 3042

ขนส่งเอกชน จังหวัดระยอง

โชคบุญมาขนส่ง สาย3-16/3 089-661-9599

พรจิตต์ขนส่ง(นิวขวานเพ็ชร) 02-888-0939 02-888-0336

โชคจิยะชัย สาย3-16/2 02-888-1216 081-571-2138 085-088-0398

ทวีทรัพย์ระยอง 086-355-8484 089-245-8855

จันทร์สว่าง เอ็กเพรส 098-915-8095,097-990-9065

ระยองพัฒนา 02-888-2130

อังคณาขนส่ง 086-327-6788 086-327-8774

พี.อนุสรณ์ (เทพพัฒนาสิน) 02-885-8033-4

ธนาวุฒิ 087-991-9271 086-666-8186

อารีย์ขนส่ง 02-885-7780

เจที ด่วนระยอง 02-015-4180

ขนส่งเอกชน จังหวัดสระแก้ว

พีแอล พีเอ็น 086-800-8900 081-763-3301

รังสรรค์ขนส่ง 02-814-0663 086-787-9973

รุ่งเรืองทรัพย์ 081-556-1613 089-545-7962

สื่อสุวรรณขนส่ง (จ่ายต้นทาง) 02-289-1820 0-2885-7465

โภควินท์ขนส่ง (ส่งตาพระยา และอรัญประเทศ) 0-2416-5231

นวรรณขนส่ง 096-774-8555 089-531-9977

ล.มั่นคง 02-888-1163

ลูกแม่บุตรขนส่งด่วน LMB 081-8259630 ,087-6838337

สระแก้วขนส่ง 02-429-6186 086-760-2367

ไชโย ขนส่ง 086-110-0110 088-200-0147

KPL ทรานสปอร์ต 090-1081301-2 081-6689381

โชคอำนวยชัย 084-706-4410 095-026-3143

ธนาไพศาล 085-664-6649

ตั้งจิ้นเส็ง (รุ่งขนส่ง) 081-761-1788 081-177-7220

อรัญขนส่ง 02-889-7845-6 037-223-234

ฟ้าประทาน 02-814-0663 081-484-3965

อ้อน้ำเย็น 02-429-6186

เจริญวังน้ำเย็น 02-888-1935 081-296-6934

ชวาลกิจขนส่ง 02-482-2227 092-635-4595

จันทร์สว่าง เอ็กเพรส 098-915-8095,097-990-9065

เกื้อกูล ขนส่ง
ส่งของ พุทธมณฑล สาย3 ซอย 22 โทร 089 456 6049,089 880 3042

รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคตะวันออก Read More »

รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคตะวันตก

ขนส่งเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี

ขนส่งเอกชน จังหวัดตาก

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สนามกีฬา)

ตากน้ำทิพย์ ขนส่ง เบอร์ 081-6045553, คุณพีระ 086-4453767 คุณ ณัฐพิมพ์, 089-4377466 คุณ วัชรินทร์
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สนามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดเพชรบุรี

ธนกานต์ ขนส่ง 082-293-3195

ขนส่งเอกชน จังหวัดราชบุรี

รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคตะวันตก Read More »

รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคใต้

ขนส่งเอกชน จังหวัดกระบี่

ภูเก็ตแหลมทองขนส่ง 081 621 5058 (อ.อ่าวลึก, อ.ปลายพระยา)
สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 ชานชลาที่ 9 ห้องที่ 31

โกล้วนขนส่ง2 02-410-3122, 02-448-2898, 02-448-2938
ถ.บางแวก ศุนย์ขนส่ง 2

ขนส่งเอกชน จังหวัดชุมพร

ขนส่งเอกชน จังหวัดตรัง

โกล้วนขนส่ง2 02-410-3122, 02-448-2898, 02-448-2938
ถ.บางแวก ศุนย์ขนส่ง 2

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนส่งเอกชน จังหวัดนราธิวาส

ขนส่งเอกชน จังหวัดปัตตานี

ขนส่งเอกชน จังหวัดพังงา

รัชพลภาคใต้ขนส่ง 089-300-2513, 081-911-3315
สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 ชานชลาที่ 9 ห้องที่ 34

ขนส่งเอกชน จังหวัดพัทลุง

โกล้วนขนส่ง2 02-410-3122, 02-448-2898, 02-448-2938
ถ.บางแวก ศุนย์ขนส่ง 2

ขนส่งเอกชน จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตแหลมทองขนส่ง 081 621 5058
สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 ชานชลาที่ 9 ห้องที่ 31

ขนส่งเอกชน จังหวัดระนอง

โกชุ้นระนองขนส่ง
พุทธมณฑลสาย 2 สี่แยกทศกัณฑ์ 02-865-3683

ข้ามสมุทรขนส่ง สาย 5
โทร 080-159-3626 สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 ชานชลาที่ 9 ห้องที่ 30

ขนส่งเอกชน จังหวัดสตูล

เกียรติเจริญชัยขนส่ง 02-894-3328
เอกชัยบางบอน 93/1

ขนส่งเอกชน จังหวัดสงขลา

บริษัท ซ.เจริญพรขนส่ง จำกัด โทร 095-087-5113, 087-505-4972, 083-195-1671
ส่งของที่เอกชัยบางบอน ติดกับซอย95

กรุงเทพปักษ์ใต้ขนส่ง
ศุนย์รวมขนส่ง(1)

ขนส่งเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรุงเทพปักษ์ใต้ขนส่ง โทร 02-410-3359, 084 979 5009
ศุนย์รวมขนส่ง(1)

ภูเก็ตแหลมทองขนส่ง 081 621 5058 (อ.พนม, อ.บ้านตาขุน)
สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 ชานชลาที่ 9 ห้องที่ 31

ขนส่งเอกชน จังหวัดยะลา

สามัคคีขนส่ง หาดใหญ่-ยะลา 024171019
เอกชัย 95

รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคใต้ Read More »

รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคเหนือ

ขนส่งเอกชน จังหวัดเชียงราย

นิ่มซี่เส็ง 02-282-7936 05-371-8045

ป.รุ่งโรจน์ 081-689-9921 02-885-9517-8 05-371-1230

โชคพูนทรัพย์ 02-441-3310 05-375-4048

สุภาพขนส่ง 082-894-3359 089-561-2101 082-181-3632

ไทยรุ่ง 02-888-2238 05-315-1674

โชคประทานพร 081-457-6113 02-429-6266

เกียรนิยม 02-887-1087-8

เจริญทรัพย์ 081-924-2919 02-888-0591

ดอยตุงขนส่ง 02-449-5745-6 05-373-2713

แม่สายขนส่ง 02-435-1207

แม่สายอินทรีย์ทองขนส่ง 02-888-1231 081-952-6193

พีเคออยเซอร์วิส 02-888-1164

อภากร 02-429-6400 085-482-4823 05-316-6644

ขนส่งเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

นิ่มซี่เส็ง 088-003-9340 02-448-1775

02-889-4600 02-889-4600-6

เกียรติศักดิ์ขนส่ง 02-806-7634 053-246-007 053-380-258

สหทิพย์ทอง 02-449-8325-6 053-354-422

บุญทัตทรานสปอร์ต 02-887-1604-6

อานาจักรขนส่ง 02-887-1683 02-887-0631

เชียงใหม่พัฒนา 02-888-1895 081-765-5221

สหหล่มสัก 02-885-8921-8

ป.รุ่งโรจน์ 02-885-9571-8 05-335-4412

สหทิพย์ทอง 02-449-8325-6 082-762-8847

ด่วนเหนือ 02-219-2472 05-321-5420

ท่านพ่อเจริญ 081-993-8216

ขนส่งเอกชน จังหวัดน่าน

นิ่มซี่เส็ง 088-003-9340 02-448-1775

จันทรารินชนส่ง 02-441-3829 081-484-2485 05-477-1815

ล้านนาเจริญขนส่ง 02-888-0897 081-595-5130

แพร่-น่าน-สวรรค์ 02-887-1084-5

นครแพร่-น่าน 02-888-0837 05-471-0971 081-924-4547

เทพเจริญแพร่-น่าน 02-887-0918 05-471-6209 081-164-9825

ทรัพย์ธนะวงศ์ 085-030-4032 081-164-9825

ขนส่งเอกชน จังหวัดพะเยา

นิ่มซี่เส็ง 088-003-9340 02-448-1775

พะเยารุ่งเรืองขนส่ง 02-888-0509

ป.รุ่งโรจน์ 02-885-9517-8

ไทยรุ่ง 085-293-3143 05-448-1514

นพกิจ 02-448-1980-1 02-887-1013

ชัยรุ่งเรือง 02-888-2238 05-448-1514

ขนส่งเอกชน จังหวัดแพร่

เจริญสินขนส่ง 02-887-2151-2

จันทรารินขนส่ง 090-415-4101

แพร่-น่าน-สวรรค์ 02-887-1084-5

นครแพร่-น่าน 02-888-0837 05-451-1238 081-924-4547

สหแพร่ 02-887-2235 02-887-2236

เทพเจริญแพร่-น่าน 05-462-2182

ขนส่งเอกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นิ่มซี่เส็ง 02-282-7936 05-421-8913-7

สหทิพย์ทอง 02-449-8325-6 05-325-2337 089-851-5892

ขนส่งเอกชน จังหวัดลำปาง

นิ่มซี่เส็ง 02-282-7936 05-421-8913-7

ป.รุ่งโรจน์ 02-885-9517-8 05-422-1965

เกียรติศักดิ์ 02-806-7634 05-421-7827

โชคประทานพร 02-429-6266 081-451-6113

สหทิพย์ทอง 02-449-8325-6 089-686-5099

ขนส่งเอกชน จังหวัดลำพูน

นิ่มซี่เส็ง 088-003-9340 02-448-1775

สหลำพูน 02-888-0414 081-888-0405 05-353-0490

เมืองเหนือขนส่ง 084-040-5621 081-980-3241

ขนส่งเอกชน จังหวัดอุตรดิตถ์

พิกุลทอง 02-887-0203-4

วัฒนกิจขนส่ง 02-887-0914 089-960-2418

ขุนพล 02-888-0708 05-541-2758 086-888-8790

ส.เพิ่มกิจ 02-889-4799

จันทรารินขนส่ง 02-441-3829-30

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคเหนือ Read More »

Shopping Cart