รูปถังอาร์กอน 1.5 คิว

อาร์กอนสำหรับงานเชื่อมอาร์กอนมีความบริสุทธิ์ที่กี่เปอร์เซน

อาร์กอน (Argon) ที่ใช้ในงานเชื่อมโดยทั่วไปมีความบริสุทธิ์สูง โดยมีความบริสุทธิ์ประมาณ 99.995% หรือมากกว่า อาจมีข้อแตกต่างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการทางเทคนิค คำถามที่หลายคนไม่รู้คือ “อาร์กอนสำหรับงานเชื่อมอาร์กอนมีความบริสุทธิ์ที่กี่เปอร์เซน”

อาร์กอนสำหรับงานเชื่อมอาร์กอนมีความบริสุทธิ์ที่กี่เปอร์เซน

การเชื่อมด้วยแก๊สอาร์กอนนั้นต้องการความบริสุทธิ์สูงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ในกระบวนการเชื่อม อาร์กอนส่วนใหญ่จะใช้เป็นแก๊สป้องกันในการเชื่อม TIG (Tungsten Inert Gas) และ MIG (Metal Inert Gas) เพื่อป้องกันการเกิดการปฏิกิริยาของโลหะที่ละลายกับอากาศและการเกิดของออกไซด์และนิตรไซด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในคุณภาพการเชื่อม

อาร์กอนสำหรับงานเชื่อมอาร์กอนมีความบริสุทธิ์ที่กี่เปอร์เซน Read More »