ท่อสแตนเลส 2 นิ้ว ราคาเมตร ละ 200 บาทพร้อมส่ง

ท่อสแตนเลส 2 นิ้ว หนา 1.2มม
สำหรับเชื่อมและใช้งานได้ทุกอย่าง
ราคาเมตร ละ 200 บาทพร้อมส่ง