รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคใต้

ขนส่งเอกชน จังหวัดกระบี่

ภูเก็ตแหลมทองขนส่ง 081 621 5058 (อ.อ่าวลึก, อ.ปลายพระยา)
สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 ชานชลาที่ 9 ห้องที่ 31

โกล้วนขนส่ง2 02-410-3122, 02-448-2898, 02-448-2938
ถ.บางแวก ศุนย์ขนส่ง 2

ขนส่งเอกชน จังหวัดชุมพร

ขนส่งเอกชน จังหวัดตรัง

โกล้วนขนส่ง2 02-410-3122, 02-448-2898, 02-448-2938
ถ.บางแวก ศุนย์ขนส่ง 2

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนส่งเอกชน จังหวัดนราธิวาส

ขนส่งเอกชน จังหวัดปัตตานี

ขนส่งเอกชน จังหวัดพังงา

รัชพลภาคใต้ขนส่ง 089-300-2513, 081-911-3315
สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 ชานชลาที่ 9 ห้องที่ 34

ขนส่งเอกชน จังหวัดพัทลุง

โกล้วนขนส่ง2 02-410-3122, 02-448-2898, 02-448-2938
ถ.บางแวก ศุนย์ขนส่ง 2

ขนส่งเอกชน จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตแหลมทองขนส่ง 081 621 5058
สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 ชานชลาที่ 9 ห้องที่ 31

ขนส่งเอกชน จังหวัดระนอง

โกชุ้นระนองขนส่ง
พุทธมณฑลสาย 2 สี่แยกทศกัณฑ์ 02-865-3683

ข้ามสมุทรขนส่ง สาย 5
โทร 080-159-3626 สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 ชานชลาที่ 9 ห้องที่ 30

ขนส่งเอกชน จังหวัดสตูล

เกียรติเจริญชัยขนส่ง 02-894-3328
เอกชัยบางบอน 93/1

ขนส่งเอกชน จังหวัดสงขลา

บริษัท ซ.เจริญพรขนส่ง จำกัด โทร 095-087-5113, 087-505-4972, 083-195-1671
ส่งของที่เอกชัยบางบอน ติดกับซอย95

กรุงเทพปักษ์ใต้ขนส่ง
ศุนย์รวมขนส่ง(1)

ขนส่งเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรุงเทพปักษ์ใต้ขนส่ง โทร 02-410-3359, 084 979 5009
ศุนย์รวมขนส่ง(1)

ภูเก็ตแหลมทองขนส่ง 081 621 5058 (อ.พนม, อ.บ้านตาขุน)
สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 ชานชลาที่ 9 ห้องที่ 31

ขนส่งเอกชน จังหวัดยะลา

สามัคคีขนส่ง หาดใหญ่-ยะลา 024171019
เอกชัย 95