รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคเหนือ

ขนส่งเอกชน จังหวัดเชียงราย

นิ่มซี่เส็ง 02-282-7936 05-371-8045

ป.รุ่งโรจน์ 081-689-9921 02-885-9517-8 05-371-1230

โชคพูนทรัพย์ 02-441-3310 05-375-4048

สุภาพขนส่ง 082-894-3359 089-561-2101 082-181-3632

ไทยรุ่ง 02-888-2238 05-315-1674

โชคประทานพร 081-457-6113 02-429-6266

เกียรนิยม 02-887-1087-8

เจริญทรัพย์ 081-924-2919 02-888-0591

ดอยตุงขนส่ง 02-449-5745-6 05-373-2713

แม่สายขนส่ง 02-435-1207

แม่สายอินทรีย์ทองขนส่ง 02-888-1231 081-952-6193

พีเคออยเซอร์วิส 02-888-1164

อภากร 02-429-6400 085-482-4823 05-316-6644

ขนส่งเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

นิ่มซี่เส็ง 088-003-9340 02-448-1775

02-889-4600 02-889-4600-6

เกียรติศักดิ์ขนส่ง 02-806-7634 053-246-007 053-380-258

สหทิพย์ทอง 02-449-8325-6 053-354-422

บุญทัตทรานสปอร์ต 02-887-1604-6

อานาจักรขนส่ง 02-887-1683 02-887-0631

เชียงใหม่พัฒนา 02-888-1895 081-765-5221

สหหล่มสัก 02-885-8921-8

ป.รุ่งโรจน์ 02-885-9571-8 05-335-4412

สหทิพย์ทอง 02-449-8325-6 082-762-8847

ด่วนเหนือ 02-219-2472 05-321-5420

ท่านพ่อเจริญ 081-993-8216

ขนส่งเอกชน จังหวัดน่าน

นิ่มซี่เส็ง 088-003-9340 02-448-1775

จันทรารินชนส่ง 02-441-3829 081-484-2485 05-477-1815

ล้านนาเจริญขนส่ง 02-888-0897 081-595-5130

แพร่-น่าน-สวรรค์ 02-887-1084-5

นครแพร่-น่าน 02-888-0837 05-471-0971 081-924-4547

เทพเจริญแพร่-น่าน 02-887-0918 05-471-6209 081-164-9825

ทรัพย์ธนะวงศ์ 085-030-4032 081-164-9825

ขนส่งเอกชน จังหวัดพะเยา

นิ่มซี่เส็ง 088-003-9340 02-448-1775

พะเยารุ่งเรืองขนส่ง 02-888-0509

ป.รุ่งโรจน์ 02-885-9517-8

ไทยรุ่ง 085-293-3143 05-448-1514

นพกิจ 02-448-1980-1 02-887-1013

ชัยรุ่งเรือง 02-888-2238 05-448-1514

ขนส่งเอกชน จังหวัดแพร่

เจริญสินขนส่ง 02-887-2151-2

จันทรารินขนส่ง 090-415-4101

แพร่-น่าน-สวรรค์ 02-887-1084-5

นครแพร่-น่าน 02-888-0837 05-451-1238 081-924-4547

สหแพร่ 02-887-2235 02-887-2236

เทพเจริญแพร่-น่าน 05-462-2182

ขนส่งเอกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นิ่มซี่เส็ง 02-282-7936 05-421-8913-7

สหทิพย์ทอง 02-449-8325-6 05-325-2337 089-851-5892

ขนส่งเอกชน จังหวัดลำปาง

นิ่มซี่เส็ง 02-282-7936 05-421-8913-7

ป.รุ่งโรจน์ 02-885-9517-8 05-422-1965

เกียรติศักดิ์ 02-806-7634 05-421-7827

โชคประทานพร 02-429-6266 081-451-6113

สหทิพย์ทอง 02-449-8325-6 089-686-5099

ขนส่งเอกชน จังหวัดลำพูน

นิ่มซี่เส็ง 088-003-9340 02-448-1775

สหลำพูน 02-888-0414 081-888-0405 05-353-0490

เมืองเหนือขนส่ง 084-040-5621 081-980-3241

ขนส่งเอกชน จังหวัดอุตรดิตถ์

พิกุลทอง 02-887-0203-4

วัฒนกิจขนส่ง 02-887-0914 089-960-2418

ขุนพล 02-888-0708 05-541-2758 086-888-8790

ส.เพิ่มกิจ 02-889-4799

จันทรารินขนส่ง 02-441-3829-30

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)