รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคตะวันออก

ขนส่งเอกชน จังหวัดจันทบุรี

สหมิตรเดินรถ 02-887-4590

ยุทธนาจันทบุรี 085-091-1327 ,02-887-4637

โชคจิยะชัย 085-088-0398 081-571-2138 086-324-7554

จันทร์สว่าง เอ็กเพรส 098-915-8095,097-990-9065

ธนาวุฒิ 087-991-9271 086-666-8186

อารีย์ขนส่ง 02-885-7780

ยู่เฮงล้ง 02-887-4844

ธนาไพศาล 085-664-6649

พรอำนวย 083-008-5328

อังคณาขนส่ง 086-327-6788 086-327-8774

พีเอสพี จันทบุรีทรานฯ 089-769-8539

ขนส่งเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

จันทร์สว่าง เอ็กเพรส 098-915-8095,097-990-9065

นริศเซอร์วิส 086-018-0003

โชคจิยะชัย 085-088-0398 081-571-2138 086-324-7554

โกโลด 081-917-4894 098-451-8141

KPL ทรานสปอร์ต 090-1081301-2 081-6689381

ชวาลกิจขนส่ง 02-482-2227 092-635-4595

อารีย์ขนส่ง 02-885-7780

ขนส่งเอกชน จังหวัดชลบุรี

พรจิตต์ขนส่ง(นิวขวานเพ็ชร) 02-888-0939 02-888-0336

โชคจิยะชัย 085-088-0398 081-571-2138 086-324-7554

เกาะโพธิ์พัทยา 087-795-6314 088-520-5077

โชคบุญมา 081-377-3518, 089-661-9599 081-661-6152

ฉลองราชขนส่ง 02-888-2306 02-015-4218

ติ่งขนส่ง 087-538-9340 , 081-244-0545

ทวีทรัพย์

เสกขนส่ง 088-457-3720

ม้าคู่ 081-555-9260,098-584-2743

ซ้งขนส่ง 02-888-1208

ช.รุ่งเรือง 038-284-239 081-344-8214

อารีย์ขนส่ง 02-885-7780

KPL ทรานสปอร์ต 090-1081301-2 081-6689381

เคเอส ขนส่ง 084-753-7884 085-445-5279

ส.อุดมสินขนส่ง 087-618-2578, 086-351-5741

พรกิจขนส่ง 080-937-9564/080-982-9187

ขนส่งเอกชน จังหวัดตราด

แสงเจริญบริการ 02-448-2977 081-652-4246

วสันต์สมุทร 02-887-0919

โชคจิยะชัย 085-088-0398 081-571-2138 086-324-7554

โกโลด 081-917-4894 098-451-8141

ธนาวุฒิ 087-991-9271 086-666-8186

อารีย์ขนส่ง 02-885-7780

ยู่เฮงล้ง 02-887-4844

ขนส่งเอกชน จังหวัดปราจีนบุรี

พีแอลพีเอ็น 081-420-8431, 086-800-8900

โชคจิยะชัย 081-571-2138 085-088-0398 02-888-1216

ชวาลกิจขนส่ง 02-482-2227 092-635-4595

รุ่งเรืองทรัพย์ 084-778-8779, 080-669-9742

KPL ทรานสปอร์ต 090-1081301-2 081-6689381

ฟ้าประทาน/รังสรรค์ขนส่ง 02-814-0663 086-787-9973 081-484-3965

สื่อสุวรรณขนส่ง (จ่ายต้นทาง) 02-289-1820 0-2885-7465

ลูกแม่บุตรขนส่งด่วน LMB 081-8259630 ,087-6838337

พีพี ขนส่ง 062-8234291,082-3264126

จันทร์สว่าง เอ็กเพรส 098-915-8095,097-990-9065

เกื้อกูล ขนส่ง
ส่งของ พุทธมณฑล สาย3 ซอย 22 โทร 089 456 6049,089 880 3042

ขนส่งเอกชน จังหวัดระยอง

โชคบุญมาขนส่ง สาย3-16/3 089-661-9599

พรจิตต์ขนส่ง(นิวขวานเพ็ชร) 02-888-0939 02-888-0336

โชคจิยะชัย สาย3-16/2 02-888-1216 081-571-2138 085-088-0398

ทวีทรัพย์ระยอง 086-355-8484 089-245-8855

จันทร์สว่าง เอ็กเพรส 098-915-8095,097-990-9065

ระยองพัฒนา 02-888-2130

อังคณาขนส่ง 086-327-6788 086-327-8774

พี.อนุสรณ์ (เทพพัฒนาสิน) 02-885-8033-4

ธนาวุฒิ 087-991-9271 086-666-8186

อารีย์ขนส่ง 02-885-7780

เจที ด่วนระยอง 02-015-4180

ขนส่งเอกชน จังหวัดสระแก้ว

พีแอล พีเอ็น 086-800-8900 081-763-3301

รังสรรค์ขนส่ง 02-814-0663 086-787-9973

รุ่งเรืองทรัพย์ 081-556-1613 089-545-7962

สื่อสุวรรณขนส่ง (จ่ายต้นทาง) 02-289-1820 0-2885-7465

โภควินท์ขนส่ง (ส่งตาพระยา และอรัญประเทศ) 0-2416-5231

นวรรณขนส่ง 096-774-8555 089-531-9977

ล.มั่นคง 02-888-1163

ลูกแม่บุตรขนส่งด่วน LMB 081-8259630 ,087-6838337

สระแก้วขนส่ง 02-429-6186 086-760-2367

ไชโย ขนส่ง 086-110-0110 088-200-0147

KPL ทรานสปอร์ต 090-1081301-2 081-6689381

โชคอำนวยชัย 084-706-4410 095-026-3143

ธนาไพศาล 085-664-6649

ตั้งจิ้นเส็ง (รุ่งขนส่ง) 081-761-1788 081-177-7220

อรัญขนส่ง 02-889-7845-6 037-223-234

ฟ้าประทาน 02-814-0663 081-484-3965

อ้อน้ำเย็น 02-429-6186

เจริญวังน้ำเย็น 02-888-1935 081-296-6934

ชวาลกิจขนส่ง 02-482-2227 092-635-4595

จันทร์สว่าง เอ็กเพรส 098-915-8095,097-990-9065

เกื้อกูล ขนส่ง
ส่งของ พุทธมณฑล สาย3 ซอย 22 โทร 089 456 6049,089 880 3042