รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคกลาง

Table of Contents

ขนส่งเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

โชคขวานทอง 081-774-4168

วรวัฒน์ขนส่ง 02-887-1055-6

ป.สยาม 0-2885-9796-7

นิวทำดี 02-410-3181 02-410-3416

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดชัยนาท

ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์02-448-2939-40

ตู้KSDขนส่ง 090-812-1301 087-065-0742

โชคจิยะชัย 086-324-7554

SPนครสวรรค์ ขนส่ง 080-197-4814 091-192-4814

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครนายก

รังสรรค์ขนส่ง 02-814-0663 086-787-9973

ฟ้าประทาน 02-814-0663 081-484-3965

โชคจิยะชัย 086-324-7554

นิวกมลชัย 089-529-1881

เสกขนส่ง 088-457-3720

สื่อสุวรรณขนส่ง 02-289-1820 0-2885-7465

กิตติยนต์ 085-837-4977 02-888-1544

เกื้อกูล ขนส่ง
ส่งของ พุทธมณฑล สาย3 ซอย 22 โทร 089 456 6049,089 880 3042

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครปฐม

บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467

กำแพงแสนรุ่งเรือง 089-573-9942 082-293-9638

โชคจิยะชัย 02-888-1216 086-324-7554

นริศเซอร์วิส สาย3 02-441-3263 02-889-0275

เสกขนส่ง 088-457-3720

โยนกขนส่ง 02-429-2334 087-827-4327

ธนาวุฒิ 087-991-9271 086-666-8186

สุพรรณวันชัย 02-888-1230 093-3283381, 087-9448994

ธนทรัพย์ขนส่ง 099-538-8170 095-234-2134

มุ้ยเจริญขนส่ง 089-916-8771 083-977-8634

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครสวรรค์

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

ชัยยา ขนส่ง 061-405-6066 061-863-6888

SPนครสวรรค์ ขนส่ง 080-197-4814 091-192-4814

เพชรเสรีขนส่ง 02-888-2121

พรชัยสยาม 02-887-4940 05-621-4778

นามอารักษ์ 02-887-1156-7 05-321-4855

ป.สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 02-885-9796-7

ตากแม่สอด 02-885-9796

น้ำพลขนส่ง 02-888-2132-3

เพชรขนส่ง 02-888-1593 081-383-4536

พานิชการขนส่ง 02-887-2352 081-992-6927

นครสวรรค์ขนส่ง (ลี้ฮั่วเฮง) 056-213-393 084-622-8373

เทพอารักษ์นครสวรรค์ 02-887-1156

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดนนทบุรี

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดปทุมธานี

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พีเอ็มพีแอล(มะม่วง) 089-610-1525

พีแอลพีเอ็น 086-800-8900 081-420-8431

บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467

โชคจิยะชัย 086-324-7554

กิตติยนต์ 085-837-4977 02-888-1544

สุรมนต์ รุ่งเรืองขนส่ง 085-165-0477 081-413-6261

สบายใจ ส่งด่วน SBJ
ถ.รองเมือง ริมทางรถไฟ 098-179-9693
สาย4 ปากซอยกระทุ่มล้ม23 094-952-5669, 080-843-0251

ขนส่งเอกชน จังหวัดพิจิตร

สหะหล่มสัก 02-885-8921-8

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

โกโลดขนส่ง 098-451-8141 081-917-4894

เกรียงฟ้า

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

รุ่งเรืองกิจเจริญ 093-124-1616

ขนส่งเอกชน จังหวัดพิษณุโลก

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

โกโลดขนส่ง 098-451-8141 081-917-4894

พิษณุโลกขนส่ง 02-887-0912-3 081-406-5715

หย่งพิษณุโลก

สหะทิพย์ทอง 082-762-8847

สาลี่ขนส่ง 081-674-8375 087-307-7590

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

สหะหล่มสัก 02-885-8921-8

KPL ทรานสปอร์ต 090-1081301-2 081-6689381

โกโลดขนส่ง 098-451-8141 081-917-4894

รวมมิตรหล่มสัก

ประกายเพชร 02-888-6687 083-613-3839

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

ขนส่งเอกชน จังหวัดลพบุรี

วานิชบริการ 089-764-3146

โชคจิยะชัย 086-324-7554

เสกขนส่ง สาย3-16/5 088-457-3720

พีอาร์คูเรีย (นริศ สาย3) 086-970-8714 090-356-4492

สื่อสุวรรณขนส่ง สาย2 ซ.24 02-289-1820 0-2885-7465

ชัยธานี ศูนย์111 สาย4 089-125-2313 081-587-9266

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

นิวกมลชัย 089-529-1881

ธนบดี (เจริญไพศาล) 085-840-0935 091-838-5950

ตั้งรุ่งเรือง 084-454-3145

ขนส่งเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดสมุทรสงคราม

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร

ขนส่งเอกชน จังหวัดสิงห์บุรี

สบายใจ ส่งด่วน SBJ
ถ.รองเมือง ริมทางรถไฟ 098-179-9693
สาย4 ปากซอยกระทุ่มล้ม23 094-952-5669, 080-843-0251

สิงห์ธนันชัยขนส่ง สาย5 ชานชาลา9 ห้อง1
โทร 093 328 3381

ขนส่งเอกชน จังหวัดสุโขทัย

พาณิชย์การขนส่ง 02-887-2352 088-545-5964

สหะหล่มสัก 02-885-8921-8

สุโขทัยขนส่ง 02-888-0734

พ.พุ่มพวงเจริญ 02-441-3499

ต.ธนะวงศ์ 082-193-1051 087-102-5521

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

นิวทำดี 02-410-3181 02-410-3416

สาลี่ขนส่ง 081-674-8375 087-307-7590

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี

บิ๊กพีขนส่ง 02-888-1206

โชคจิยะชัย สาย3-16/2 02-888-1216 086-324-7554

พีบี(นริศเซอร์วิส สาย3) 086-790-4929 084-527-9437

โยนกขนส่ง 02-429-2334 087-827-4327

สุพรรณวันชัย 02-888-1230 02-888-1039

ธนทรัพย์ขนส่ง 099-538-8170 095-234-2134

สุพรรณขนส่ง (ฮงเฮง) 02-889-6075-6

ขนส่งเอกชน จังหวัดสระบุรี

ตั้งรุ่งเรือง 084-454-3145

วานิชบริการ 089-764-3146

โชคจิยะชัย 02-888-1216 086-324-7554

ม้าคู่ทรานสปอร์ท 081-555-9260 098-584-2743

นิวกมลชัย 089-529-1881

พีอาร์คูเรีย (นริศ สาย3) 092-862-2289 086-796-2424

สื่อสุวรรณขนส่ง 02-289-1820 0-2885-7465

ชัยธานี 089-125-2313

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

กิตติยนต์ 085-837-4977 02-888-1544

สินไทยเดินรถ 089-083-9994 099-254-1541

ขนส่งเอกชน จังหวัดอ่างทอง

บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467

โชคจิยะชัย 02-888-1216 086-324-7554

ลาภมงคล 02-888-0422-3

กิตติมาขนส่ง 085-119-9569 02-888-1167

ธนทรัพย์ขนส่ง 099-538-8170 095-234-2134

สุรมนต์ รุ่งเรืองขนส่ง 085-165-0477 081-413-6261

สบายใจ ส่งด่วน SBJ
ถ.รองเมือง ริมทางรถไฟ 098-179-9693
สาย4 ปากซอยกระทุ่มล้ม23 094-952-5669, 080-843-0251

ขนส่งเอกชน จังหวัดอุทัยธานี

นำโชคประเสิรฐ 02-888-0698 02-441-3879