ทังสเตน

ทังสเตน เชื่อมอาร์กอน ที่ร้านจำหน่าย 4 สี คือ หัวแดง หัวทอง หัวเขียว หัวฟ้า โดยทังสเตนแต่ละสีมีรหัสและคุณสมบัติดังนี้

หัวแดง (รหัส WT20) : ใช้กับไฟ DC เท่านั้น เชื่อมได้กับเหล็ก สแตนเลส ไทเทเนียม นิคเกิ้ล และทองแดง

หัวทอง (รหัส WL15) : ใช้กับไฟ ทั้ง AD และ DC เชื่อมได้กับเหล็ก สแตนเลส ไทเทเนียม อลูมิเนียม

หัวเขียว (รหัส WP-GREEN) : ใช้กับไฟ DC เท่านั้น เชื่อมได้กับอลูมิเนียม นิคเกิ้ล และอัลลอย

หัวฟ้า (รหัส WL20) : ใช้กับไฟ ทั้ง AD และ DC เชื่อมได้กับเหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง ไทเทเนียม อลูมิเนียม

งานเชื่อมสแตนเลส แนะนำสีแดง สีทอง สีฟ้า
งานเชื่อมอลูมิเนียม แนะนำสีเขียว สีฟ้า

ส่วนพวกเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ โรตาลี หรือพวกงานกึ้งอัติโนมัติ แนะนำให้ลองใช้งานจริง เพราะวัสดุที่นำมาใช้งาน อาจจะดีกับทังสเตนแต่ละสีไม่เหมือนกัน

Showing all 16 results

Shopping Cart
Scroll to Top