ทังสเตน

ทังสเตน เชื่อมอาร์กอน ที่ร้านจำหน่าย 4 สี คือ หัวแดง หัวทอง หัวเขียว หัวฟ้า โดยทังสเตนแต่ละสีมีรหัสและคุณสมบัติดังนี้

หัวแดง (รหัส WT20) : ใช้กับไฟ DC เท่านั้น เชื่อมได้กับเหล็ก สแตนเลส ไทเทเนียม นิคเกิ้ล และทองแดง

หัวทอง (รหัส WL15) : ใช้กับไฟ ทั้ง AD และ DC เชื่อมได้กับเหล็ก สแตนเลส ไทเทเนียม อลูมิเนียม

หัวเขียว (รหัส WP-GREEN) : ใช้กับไฟ DC เท่านั้น เชื่อมได้กับอลูมิเนียม นิคเกิ้ล และอัลลอย

หัวฟ้า (รหัส WL20) : ใช้กับไฟ ทั้ง AD และ DC เชื่อมได้กับเหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง ไทเทเนียม อลูมิเนียม

งานเชื่อมสแตนเลส แนะนำสีแดง สีทอง สีฟ้า
งานเชื่อมอลูมิเนียม แนะนำสีเขียว สีฟ้า

ส่วนพวกเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ โรตาลี หรือพวกงานกึ้งอัติโนมัติ แนะนำให้ลองใช้งานจริง เพราะวัสดุที่นำมาใช้งาน อาจจะดีกับทังสเตนแต่ละสีไม่เหมือนกัน

Showing all 8 results