ทังสเตน

ทังสเตน เชื่อมอาร์กอน ที่ร้านจำหน่าย 4 สี คือ หัวแดง หัวทอง หัวเขียว หัวฟ้า โดยทังสเตนแต่ละสีมีรหัสและคุณสมบัติดังนี้

หัวแดง (รหัส WT20) : ใช้กับไฟ DC เท่านั้น เชื่อมได้กับเหล็ก สแตนเลส ไทเทเนียม นิคเกิ้ล และทองแดง

หัวทอง (รหัส WL15) : ใช้กับไฟ ทั้ง AD และ DC เชื่อมได้กับเหล็ก สแตนเลส ไทเทเนียม อลูมิเนียม + ไม่แผ่รังสี

หัวเทา (รหัส WC20) : ใช้กับไฟ ทั้ง AD และ DC เชื่อมได้กับเหล็ก สแตนเลส ไทเทเนียม อลูมิเนียม

หัวเขียว (รหัส WP) : ใช้กับไฟ DC เท่านั้น เชื่อมได้กับอลูมิเนียม นิคเกิ้ล และอัลลอย

หัวฟ้า (รหัส WL20) : ใช้กับไฟ ทั้ง AD และ DC เชื่อมได้กับเหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง ไทเทเนียม อลูมิเนียม + ไม่แผ่รังสี

งานเชื่อมสแตนเลส แนะนำสีแดง สีทอง สีฟ้า สีเทา
งานเชื่อมอลูมิเนียม แนะนำสีเขียว สีเทา สีทอง สีฟ้า

ส่วนพวกเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ โรตาลี หรือพวกงานกึ้งอัติโนมัติ แนะนำให้ลองใช้งานจริง เพราะวัสดุที่นำมาใช้งาน อาจจะดีกับทังสเตนแต่ละสีไม่เหมือนกัน

Shopping Cart