เครื่องเชื่อมอาร์กอน

ตู้เชื่อมอาร์กอน Rilon คุณภาพเยี่ยม ใช้ทั้งในโรงงาน ร้านช่าง ราคาจับต้องได้ สำหรับคนอยากใช้ของดี มีประกันทุกเครื่อง

ข้อมูลแบบสรุปของแต่ละรุ่น

*** ของมีสต๊อกพร้อมส่ง ราคารวม VAT แล้วนะครับ ***

TIG 200S — ไฟสูดสุด 200A (ระบบเดียว) เชื่อม TIG

TIG 200A — ไฟสูดสุด 200A (2 ระบบ) เชื่อม TIG + เชื่อมธูป

TIG 200P — ไฟสูดสุด 200A (2 ระบบ) เชื่อม TIG + เชื่อมธูป + ระบบเพ้าส์ (ปล่อยไฟเป็นจังหวะอัตโนมัติ ตั้งค่าได้แค่ 2 แบบ ตั้งแบบละเอียดไม่ได้)

TIG 200M — ไฟสูดสุด 200A (2 ระบบ) เชื่อม TIG + เชื่อมธูป + 2T4T + ระบบเพ้าส์ (ปล่อยไฟเป็นจังหวะอัตโนมัติ ตั้งค่าได้แบบละเอียด)

TIG 200P ACDC — ไฟสูดสุด 200A (3 ระบบ) เชื่อม TIG + เชื่อมธูป + เชื่อมอลูมิเนียม (AC) + 2T4T + ระบบเพ้าส์ (ปล่อยไฟเป็นจังหวะอัตโนมัติ ตั้งค่าได้แบบละเอียด)

TIG 250P ACDC — ไฟสูดสุด 250A (3 ระบบ) เชื่อม TIG + เชื่อมธูป + เชื่อมอลูมิเนียม (AC) + 2T4T + ระบบเพ้าส์ (ปล่อยไฟเป็นจังหวะอัตโนมัติ ตั้งค่าได้แบบละเอียด)

TIG 300A 2T4T+Down-Slope — ไฟสูดสุด 300A (2 ระบบ) เชื่อม TIG + เชื่อมธูป + 2T4T + ระบบเพ้าส์ (ปล่อยไฟเป็นจังหวะอัตโนมัติ ตั้งค่าได้แบบละเอียด)

ตัวที่นอกเหนือจากนี้ คือไม่ได้สต๊อกพร้อมส่ง

 

TIG 300A 380V — ไฟสูดสุด 300A (2 ระบบ) เชื่อม TIG + เชื่อมธูป (ใช้ไฟโรงงาน 3 เฟส)

TIG 300 2T4T

TIG 300 Down-Slope

TIG 315P ACDC

TIG 315PG

TIG 400GT

TIG 500P ACDC

Shopping Cart