เชื่อมอาร์กอน (TIG)

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Electric Welding Machine) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า. โดยหลักการทำงานเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างความร้อนที่สูงพอที่จะทำให้โลหะละลายและเชื่อมติดกับกัน. เครื่องเชื่อมไฟฟ้ามีหลากหลายประเภทที่ใช้ในงานที่แตกต่างกัน ดังนี้:

เครื่องเชื่อม GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) หรือ TIG (Tungsten Inert Gas) Welding: ใช้พู่เชื่อมทังสเตนส์เพื่อสร้างความร้อนสูงสุดที่จะทำให้โลหะละลาย ใช้ก๊าซอาร์กอนหรือฮีเลียมเป็นสารป้องกัน

ใช้แกสในการเชื่อม เช่นอาร์กอน ฮีเลียม หรือแกสผสม เพื่อให้ได้ความซึมลึกตามที่ต้องการ

ใช้เพื่อเชื่อมงานบางๆ ที่น้อยกว่า 2 มม มีความละเอียดตอนเชื่อม และรอยเชื่อมสวยงาม

Shopping Cart