ลูกลอย สแตนเลส

ลูกลอยสแตนเลส (Stainless Steel Float Valve) คือ วาล์วที่มีลูกลอยทำจากสแตนเลสเป็นส่วนหลักในการควบคุมการไหลของของเหลวหรือแก๊สในระบบท่อ ลูกลอยสแตนเลสจะมีคุณสมบัติที่ดีต่อการกันสนิมและสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตัววาล์วตรงนี้มีคุณสมบัติดังนี้:

  1. การทำงาน: ลูกลอยจะลอยบนผิวของของเหลวและเชื่อมต่อกับตัววาล์ว โดยที่ตำแหน่งของลูกลอยจะควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์ว ทำให้สามารถควบคุมระดับของเหลวในระบบได้
  2. วัสดุ: ตัวลูกลอยทำจากสแตนเลสที่มีความทนทานต่อสนิมสีและสารเคมี ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวด
  3. การประยุกต์ใช้: วาล์วลูกลอยสแตนเลสนิยมใช้ในระบบน้ำ สถานที่จัดเก็บของเหลว หรือสถานที่ที่ต้องการควบคุมระดับของเหลวให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
  4. การติดตั้ง: ตัววาล์วมักจะมีการติดตั้งที่ง่าย และสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย
  5. การบำรุงรักษา: วาล์วทำจากสแตนเลสมักจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และต้องการการบำรุงรักษาที่ต่ำ
  6. ความแม่นยำ: ลูกลอยสามารถส่งสัญญาณไปยังตัววาล์วในการควบคุมระดับของเหลวด้วยความแม่นยำ

การใช้ลูกลอยสแตนเลสวาล์วตรงสามารถช่วยในการควบคุมการไหลของของเหลวหรือแก๊สในระบบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน.

Shopping Cart