หินเจียร

หินเจียร หรือ grinding wheel คือ เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการขัดเงาและปรับผิวงานเพื่อให้ได้รูปแบบและขนาดที่ต้องการ โดยหินเจียรโดยทั่วไปจะเป็นแผ่นกลมที่มีศูนย์กลางที่สามารถติดกับเครื่องขัดได้ และมีองค์ประกอบของวัสดุเจียรและส่วนผสมต่างๆ

ประโยชน์ของหินเจียร:

  1. ใช้ในการขัดเงาและปรับผิวงานเพื่อให้ได้ขนาดและรูปแบบที่ต้องการ
  2. ใช้ในการลบของเสียหายหรือตำหนิบนผิวงาน
  3. ใช้ในการขัดเฉียงและทำให้ผิวงานมีความเรียบ
  4. ช่วยในการปรับผิวงานเพื่อเพิ่มการยึดติดกับการเคลือบหรือการทาสี

ประเภทของหินเจียร:

  1. ตามประเภทของวัสดุเจียร: เช่น คาร์บอรันดัม, โครรัมออกไซด์, แอลูมิเนียมออกไซด์, แอลูมินาไซลิเคต ฯลฯ
  2. ตามรูปทรงและการใช้งาน: เช่น straight wheel (หินเจียรแบบตรง), tapered wheel (หินเจียรแบบเรียว), saucer wheel (หินเจียรแบบจาน), cylindrical wheel ฯลฯ
  3. ตามความหยาบของกราว์ต์ (Grit Size): คือ ความละเอียดของสารเจียร ซึ่งกำหนดความหยาบหรือละเอียดของผิวที่ได้จากการขัด
  4. ตามแบบผสม: เช่น วัสดุผสมที่มีฐานน้ำมัน, วัสดุผสมที่มีฐานน้ำ, วัสดุผสมที่มีฐานเรซิน ฯลฯ

การเลือกใช้หินเจียรต้องพิจารณาจากวัสดุที่ต้องการขัด, ความเร็วของเครื่อง, ความกดที่ต้องการ, และเป้าหมายในการขัดเงาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.

Shopping Cart