ลวดเชื่อม MIG เหล็ก

ลวดเชื่อม MIG ER70S-6 เป็นหนึ่งในประเภทของลวดเชื่อมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานเชื่อม MIG (Metal Inert Gas) หรือ GMAW (Gas Metal Arc Welding) มาตรฐานนี้เข้ากับการเชื่อมเหล็กคาร์บอนทั่วไปและเหล็กที่มีการปรับปรุงด้วยโลหะผสม

รายละเอียดของ ER70S-6 แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้:

“ER” หมายถึง Electrode Rod หรือลวดเชื่อม
“70” หมายถึงความแข็งของลวดเชื่อม เมื่อเชื่อมสำเร็จ ค่านี้มีความหมายว่ามีความแข็งถึง 70,000 psi
“S” หมายถึง Solid หรือลวดที่เป็นแบบเต็ม (ไม่มีสารเติมภายใน)
“6” มักหมายถึงปริมาณธาตุโลหะผสมที่มากกว่าในลวด เช่น ซิลิคอน แมงกานีส ฯลฯ ซึ่งช่วยในการเชื่อมที่มีคุณภาพ ลดการสปลาช และเพิ่มความสวยงามของตะไคร่
ลวดเชื่อม ER70S-6 มักจะใช้ในงานที่ต้องการคุณสมบัติการเชื่อมที่สูง รวมถึงการเชื่อมวัสดุที่มีสภาพผิวไม่ดีหรือมีสนิม เนื่องจากมีสารเติมแมงกานีสและซิลิคอนที่จะช่วยล้างสิ่งสกปรกในการเชื่อม

ลวดเชื่อมนี้สามารถใช้ได้กับแก๊สป้องกันต่างๆ เช่น CO2 หรืออาร์กอนหรือส่วนผสมของทั้งสอง และสามารถใช้ในการเชื่อมวัสดุแบบต่างๆ ทั้งการสร้างเรือ, การผลิตยานยนต์, หรืองานโครงสร้างเหล็กต่างๆ ได้.

Shopping Cart