ลวดเชื่อม MIG เหล็กฟลักซ์คอร์

ลวดเชื่อม MIG E71T-11 เป็นประเภทของลวดเชื่อมภายใต้กระบวนการ FCAW (Flux-Cored Arc Welding) หรือการเชื่อมด้วยลวดภายในมีสารป้องกัน มันออกแบบมาสำหรับงานเชื่อมโดยไม่ต้องใช้แก๊สป้องกัน หรือใช้กับ CO2 เป็นแก๊สป้องกันก็ได้

รายละเอียดของ E71T-11 สามารถแยกออกเป็นส่วนๆ ได้ดังนี้:

  • “E” หมายถึง Electrode
  • “71” หมายถึงความแข็งของลวดเชื่อม เมื่อเชื่อมสำเร็จ ค่านี้มีความหมายว่ามีความแข็งถึง 71,000 psi
  • “T” หมายถึง Tubular หรือลวดแบบท่อที่มีสารป้องกันอยู่ภายใน
  • “11” หมายถึงสมบัติของสารป้องกันและการใช้งาน เช่น การทำงานในสภาพที่มีลม และไม่จำเป็นต้องใช้แก๊สป้องกัน

ลวดเชื่อม E71T-11 มีความเหมาะสมสำหรับงานเชื่อมที่มีสภาพที่ไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ หรือลม มันให้ความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายในการเชื่อมได้หลากหลายประเภทของโลหะ โดยเฉพาะเหล็กคาร์บอนและเหล็กที่มีสนิม

ด้วยลักษณะสารป้องกันภายใน ลวดเชื่อมนี้มีคุณสมบัติในการลดผลกระทบจากสิ่งสกปรกและสนิมบนวัสดุที่จะเชื่อม ทำให้เหมาะสมสำหรับงานโครงสร้างเหล็กในสถานที่ที่มีลมแรง หรืองานซ่อมแซมต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดี

ในงานที่ต้องการความรวดเร็วและความสะดวกสบาย ลวดเชื่อม E71T-11 เป็นตัวเลือกที่ดี แต่ในงานที่ต้องการคุณภาพเชื่อมที่สูง การใช้ลวดเชื่อมแบบอื่นอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า.

Shopping Cart