ลวดเชื่อม MIG อลูมิเนียม

การเชื่อมอลูมิเนียมด้วยกระบวนการ MIG (Metal Inert Gas Welding) หรือ GMAW (Gas Metal Arc Welding) เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความระมัดระวังและความเข้าใจในวัสดุอลูมิเนียม ลวดเชื่อม MIG สำหรับอลูมิเนียมมีลักษณะเฉพาะที่ต้องพิจารณาดังนี้:

  1. ประเภทของลวดเชื่อม: มีหลายประเภทของลวดเชื่อมสำหรับอลูมิเนียม ในการเลือกลวดเชื่อม ต้องพิจารณาประเภทของอลูมิเนียมที่ต้องการเชื่อม เช่น ลวดเชื่อม 4043 เป็นตัวเลือกทั่วไปสำหรับการเชื่อมอลูมิเนียมส่วนผสม ส่วน 5356 มักใช้สำหรับอลูมิเนียมแบบแข็งที่มีมากนิเกิล
  2. สารป้องกัน: การเชื่อมอลูมิเนียมโดยใช้ MIG จะใช้แก๊สอาร์กอนหรือส่วนผสมของอาร์กอนและฮีลิอัม เป็นสารป้องกัน ทำให้ได้ละลายที่สะอาดและป้องกันการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์
  3. ข้อระวังในการเชื่อม: อลูมิเนียมมีจุดละลายต่ำและความร้อนนำสูง ต้องใช้การตั้งค่าเครื่องที่เหมาะสม และอาจต้องใช้เทคนิคเชื่อมแบบ Pulse MIG เพื่อควบคุมความร้อนได้ดี
  4. การเตรียมพื้นผิว: อลูมิเนียมมีกากออกไซด์บนผิวที่ต้องถูกลบออกก่อนเชื่อม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและให้ได้การเชื่อมที่มีคุณภาพ
  5. อุปกรณ์: การเชื่อมอลูมิเนียมต้องใช้อุปกรณ์เชื่อมที่เหมาะสม เช่น หัวฉีดที่เหมาะสม, และอุปกรณ์ขนส่งลวดที่ใช้สำหรับอลูมิเนียม เนื่องจากลวดเชื่อมอลูมิเนียมมักจะอ่อนแอและยากต่อการขนส่ง
  6. แหล่งกำเนิด: การเชื่อมอลูมิเนียมต้องใช้แหล่งกำเนิดกระแสแบบ DC positive (Direct Current Electrode Positive)

การเชื่อมอลูมิเนียมด้วยกระบวนการ MIG สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ต้องมีการตระหนักในการเลือกลวดเชื่อม, การตั้งค่าเครื่อง, การเตรียมพื้นผิว, และเทคนิคการเชื่อมที่เหมาะสม เพื่อให้ได้การเชื่อมที่มีคุณภาพและความทนทาน.

Shopping Cart