อะไหล่ MIG ด้ามรหัส CP500

สายชุดนี้เป็นชุดของ CP500 ในชุดสายส่วนของด้ามเชื่อมจะเป็นอะใหล่แบบนี้เหมือนกันทั้งหมด แต่อาจจะมีทั้งต่อกับท้าย Panasonic หรือ ท้ายมิลเลอร์ ขึ้นอยู่กับว่าไปต่อกับเครื่องอะไรนะครับ

เครื่องที่แถมสายชุดนี้

  • Rilon MIG500I เครื่องเชื่อมซีโอทู 500แอมป์
  • Rilon MIG500GF เครื่องเชื่อมซีโอทู 500แอมป์
Shopping Cart