อะไหล่ MIG ด้ามรหัส CP350

สายชุดนี้เป็นชุดของ CP350 ในชุดสายส่วนของด้ามเชื่อมจะเป็นอะใหล่แบบนี้เหมือนกันทั้งหมด แต่อาจจะมีทั้งต่อกับท้าย Panasonic หรือ ท้ายมิลเลอร์ ขึ้นอยู่กับว่าไปต่อกับเครื่องอะไรนะครับ

เครื่องที่แถมสายชุดนี้

  • Rilon MIG350GF เครื่องเชื่อมซีโอทู 350แอมป์
  • Rilon MIG350I เครื่องเชื่อมซีโอทู 350แอมป์
Shopping Cart