อะไหล่ MIG ด้ามรหัส CP200

สายชุดนี้เป็นชุดของ CP200 ในชุดสายส่วนของด้ามเชื่อมจะเป็นอะใหล่แบบนี้เหมือนกันทั้งหมด แต่อาจจะมีทั้งต่อกับท้าย Panasonic หรือ ท้ายมิลเลอร์ ขึ้นอยู่กับว่าไปต่อกับเครื่องอะไรนะครับ

เครื่องที่แถมสายชุดนี้

 • Rilon MIG251GE เครื่องเชื่อมซีโอทู 160แอมป์
 • Rilon MIG180PGDM เครื่องเชื่อมซีโอทู 180แอมป์
 • Rilon MIG250PGDM เครื่องเชื่อมซีโอทู 250แอมป์
 • Rilon MIG200CT เครื่องเชื่อมซีโอทู 200แอมป์
 • Rilon MIG200GW เครื่องเชื่อมซีโอทู 200แอมป์
 • Rilon MIG250S เครื่องเชื่อมซีโอทู 250แอมป์
 • Rilon MIG270 เครื่องเชื่อมซีโอทู 220แอมป์
 • Rilon MIG271GF เครื่องเชื่อมซีโอทู 250แอมป์
 • Rilon MIG250GS เครื่องเชื่อมซีโอทู 250แอมป์
 • Rilon MIG300GS เครื่องเชื่อมซีโอทู 300แอมป์
 • Rilon MIG300GN เครื่องเชื่อมซีโอทู 300แอมป์
 • Rilon MIG300GF เครื่องเชื่อมซีโอทู 300แอมป์
Shopping Cart