อะไหล่ MIG ด้ามรหัส 15AK

อะไหล่ MIG ด้ามรหัส 15AK
อะไหล่ MIG ด้ามรหัส 15AK

อะใหล่ที่มีขายจะมี

  • JW MIG ชุดสายเชื่อม 15AK Euro ยาว 3 เมตร (ทั้งชุดสาย รวมทั้งอะใหล่ทั้งหมด)
  • JW MIG ชุดสายเชื่อม 15AK Euro ยาว 4 เมตร (ทั้งชุดสาย รวมทั้งอะใหล่ทั้งหมด)
  • JW MIG ชุดสายเชื่อม 15AK Euro ยาว 5 เมตร (ทั้งชุดสาย รวมทั้งอะใหล่ทั้งหมด)
  • JW MIG Tip body MB-15AK
  • JW MIG Swan neck ถอดได้ 15AK
  • JW MIG Nozzle CB-15AK #12
  • JW MIG Contact tip 15AK M6x25 0.8 mm. (แพค 10 ตัว)
  • JW MIG Contact tip 15AK M6x25 0.9 mm. (แพค 10 ตัว)
  • JW MIG Contact tip 15AK M6x25 1.0 mm. (แพค 10 ตัว)
  • JW MIG Contact tip 15AK M6x25 1.2 mm. (แพค 10 ตัว)
Shopping Cart