เชื่อมไฟฟ้า (ARC/STICK)

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Electric Welding Machine) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า. โดยหลักการทำงานเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างความร้อนที่สูงพอที่จะทำให้โลหะละลายและเชื่อมติดกับกัน. เครื่องเชื่อมไฟฟ้ามีหลากหลายประเภทที่ใช้ในงานที่แตกต่างกัน ดังนี้:

เครื่องเชื่อม SMAW (Shielded Metal Arc Welding) หรือ Stick Welding: ใช้กระแสไฟฟ้า DC หรือ AC สำหรับการเชื่อมโลหะโดยใช้พู่เชื่อมที่มีครอบสารป้องกันเป็นภายนอก

ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีแกส ใช้กับงานที่ชิ้นงานมีความหนาเกิน 2 มม ขึ้นไป เชื่อมได้ทั้ง เหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลส

Shopping Cart