ล้อประตู (เฉพาะล้อ)

รายการสรุปลูกล้อ ที่มีจำหน่ายครับ

การเรียกชื่อล้อ
การเรียกชื่อล้อ

ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ 2 นิ้ว

 • RTS ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ ร่องกลม 2″x1″x3/8″
 • RTS ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ ร่องฉาก 2″x1″x3/8″

ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ 2-1/2 นิ้ว

 • RTS ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ ร่องกลม 2-1/2″x1″x3/8″
 • RTS ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ ร่องฉาก 2-1/2″x1″x3/8″
 • RTS ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ ร่องคู่ 2-1/2″x1″x3/8″

ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ 3 นิ้ว

 • RTS ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ ร่องกลม 3″x1″x3/8″
 • RTS ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ ร่องกลม 3″x1-1/4″x3/8″
 • RTS ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ ร่องฉาก 3″x1″x3/8″
 • RTS ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ ร่องฉาก 3″x1-1/4″x3/8″
 • RTS ลูกล้อเหล็กเหนียว ชุบซิงค์ ร่องคู่ 3″x1″x3/8″

ลูกล้อสแตนเลส304 2 นิ้ว

 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 2″x1″x1/2″ ร่องกลม

ลูกล้อสแตนเลส304 2-1/2 นิ้ว

 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 2-1/2″x1-1/4″x1/2″ ร่องกลม
 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 2-1/2″x1-1/4″ ร่องวี

ลูกล้อสแตนเลส304 3 นิ้ว

 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 3″x1″x1/2″ ร่องกลม
 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 3″x1″x3/8″ ร่องกลม
 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 3″x1-1/4″x1/2″ ร่องกลม
 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 3″x1-1/4″x3/8″ ร่องกลม
 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 3″x1-1/4″x1/2″ ร่องวี
 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 3″x1-1/4″x1/2″ ร่องฉาก

ลูกล้อสแตนเลส304 3 นิ้ว (ตลับลูกปืนสแตนเลส)

 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 3″x1-1/4″x1/2″ ร่องกลม (ตลับสแตนเลส)

ลูกล้อสแตนเลส304 4 นิ้ว

 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 4″x1-1/4″x1/2″ ร่องกลม
 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 4″x1-1/4″x1/2″ ร่องวี
 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 4″x1-1/4″x1/2″ ร่องฉาก

ลูกล้อสแตนเลส304 5 นิ้ว

 • ลูกล้อสแตนเลส SUS304 5″x1-1/2″x5/8″ ร่องกลม

ลูกล้อซุปเปอร์ลีน

 • ลูกล้อ ซุปเปอร์ลีน ขนาด 2″ x1″x3/8″ ร่องกลม
 • ลูกล้อ ซุปเปอร์ลีน ขนาด 2-1/2″ x1″x1/2″ ร่องกลม
 • ลูกล้อ ซุปเปอร์ลีน ขนาด 3″ x1-1/4″x1/2″ ร่องกลม
 • ลูกล้อ ซุปเปอร์ลีน ขนาด 4″ x1-1/4″x1/2″ ร่องกลม
Shopping Cart