YAWATA ลวดเชื่อมไฟฟ้า L-55

YAWATA ลวดเชื่อมไฟฟ้า L-55

 

มีจำหน่าย 3 ขนาด

  • YAWATA ลวดเชื่อมไฟฟ้า L-55 ขนาด 2.6 mm.
  • YAWATA ลวดเชื่อมไฟฟ้า L-55 ขนาด 3.2 mm.
  • YAWATA ลวดเชื่อมไฟฟ้า L-55 ขนาด 4.0 mm.

ใช้เชือมเหล็กทนแรงดึงสูง 490 นิวตัน/มม2 สำหรับงานต่อเรือ งานโครงสร้าง และงานสะพาน

Shopping Cart
Scroll to Top