โซ่สแตนเลส 304 2มม

ร้าน 97 สแตนเลส จำหน่ายโซ่สแตนเลสเกรด304แท้ ราคาดีๆ สามารถเข้างานราชการ งานหลวง งานบ่อบำบัด งานโซ่ยกปั๊มได้เกรดแท้ทั้งเกรด 304 และ 316

โซ่สแตนเลส 304 ราคาต่อเมตร

 • โซ่สแตนเลส 304 2มม – เมตรละ 60
 • โซ่สแตนเลส 304 3มม – เมตรละ 80
 • โซ่สแตนเลส 304 4มม – เมตรละ 130
 • โซ่สแตนเลส 304 5มม – เมตรละ 160
 • โซ่สแตนเลส 304 6มม – เมตรละ 180
 • โซ่สแตนเลส 304 8มม – เมตรละ 450
 • โซ่สแตนเลส 304 9มม – เมตรละ 520
 • โซ่สแตนเลส 304 10มม – เมตรละ 700
 • โซ่สแตนเลส 304 12มม – เมตรละ 1100

โซ่สแตนเลส 316 ราคาต่อเมตร

 • โซ่สแตนเลส 316 2มม — ไม่มีจำหน่าย
 • โซ่สแตนเลส 316 3มม – โทรสอบถาม
 • โซ่สแตนเลส 316 4มม – โทรสอบถาม
 • โซ่สแตนเลส 316 5มม – โทรสอบถาม
 • โซ่สแตนเลส 316 6มม – โทรสอบถาม
 • โซ่สแตนเลส 316 8มม – โทรสอบถาม
 • โซ่สแตนเลส 316 9มม – โทรสอบถาม
 • โซ่สแตนเลส 316 10มม – ไม่มีจำหน่าย
 • โซ่สแตนเลส 316 12มม – ไม่มีจำหน่าย

ที่ให้โทรเพราะแต่ละ lot มาไม่เท่ากัน

ข้อมูลและระยะข้อโซ่

ขนาดข้อมูลโซ่