เส้นแบนสแตนเลส เกรด 304

แผ่นสแตนเลส 304,201 ผิวHL