เส้นแบนสแตนเลส เกรด 201

แผ่นสแตนเลส 304,201 ผิวHL