มือจับประตู P163

163 drawing spec
163 drawing spec