มือจับประตู P160

160 drawing spec
160 drawing spec