มือจับประตู P103

103 drawing spec
103 drawing spec