ข้อมูลสแตนเลส

ข้อมูลสินค้าสแตนเลส

รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคกลาง

ขนส่งเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

โชคขวานทอง 081-774-4168

วรวัฒน์ขนส่ง 02-887-1055-6

ป.สยาม 0-2885-9796-7

นิวทำดี 02-410-3181 02-410-3416

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดชัยนาท

ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์02-448-2939-40

ตู้KSDขนส่ง 090-812-1301 087-065-0742

โชคจิยะชัย 086-324-7554

SPนครสวรรค์ ขนส่ง 080-197-4814 091-192-4814

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครนายก

รังสรรค์ขนส่ง 02-814-0663 086-787-9973

ฟ้าประทาน 02-814-0663 081-484-3965

โชคจิยะชัย 086-324-7554

นิวกมลชัย 089-529-1881

เสกขนส่ง 088-457-3720

สื่อสุวรรณขนส่ง 02-289-1820 0-2885-7465

กิตติยนต์ 085-837-4977 02-888-1544

เกื้อกูล ขนส่ง
ส่งของ พุทธมณฑล สาย3 ซอย 22 โทร 089 456 6049,089 880 3042

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครปฐม

บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467

กำแพงแสนรุ่งเรือง 089-573-9942 082-293-9638

โชคจิยะชัย 02-888-1216 086-324-7554

นริศเซอร์วิส สาย3 02-441-3263 02-889-0275

เสกขนส่ง 088-457-3720

โยนกขนส่ง 02-429-2334 087-827-4327

ธนาวุฒิ 087-991-9271 086-666-8186

สุพรรณวันชัย 02-888-1230 093-3283381, 087-9448994

ธนทรัพย์ขนส่ง 099-538-8170 095-234-2134

มุ้ยเจริญขนส่ง 089-916-8771 083-977-8634

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครสวรรค์

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

ชัยยา ขนส่ง 061-405-6066 061-863-6888

SPนครสวรรค์ ขนส่ง 080-197-4814 091-192-4814

เพชรเสรีขนส่ง 02-888-2121

พรชัยสยาม 02-887-4940 05-621-4778

นามอารักษ์ 02-887-1156-7 05-321-4855

ป.สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 02-885-9796-7

ตากแม่สอด 02-885-9796

น้ำพลขนส่ง 02-888-2132-3

เพชรขนส่ง 02-888-1593 081-383-4536

พานิชการขนส่ง 02-887-2352 081-992-6927

นครสวรรค์ขนส่ง (ลี้ฮั่วเฮง) 056-213-393 084-622-8373

เทพอารักษ์นครสวรรค์ 02-887-1156

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดนนทบุรี

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดปทุมธานี

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พีเอ็มพีแอล(มะม่วง) 089-610-1525

พีแอลพีเอ็น 086-800-8900 081-420-8431

บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467

โชคจิยะชัย 086-324-7554

กิตติยนต์ 085-837-4977 02-888-1544

สุรมนต์ รุ่งเรืองขนส่ง 085-165-0477 081-413-6261

สบายใจ ส่งด่วน SBJ
ถ.รองเมือง ริมทางรถไฟ 098-179-9693
สาย4 ปากซอยกระทุ่มล้ม23 094-952-5669, 080-843-0251

ขนส่งเอกชน จังหวัดพิจิตร

สหะหล่มสัก 02-885-8921-8

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

โกโลดขนส่ง 098-451-8141 081-917-4894

เกรียงฟ้า

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

รุ่งเรืองกิจเจริญ 093-124-1616

ขนส่งเอกชน จังหวัดพิษณุโลก

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

โกโลดขนส่ง 098-451-8141 081-917-4894

พิษณุโลกขนส่ง 02-887-0912-3 081-406-5715

หย่งพิษณุโลก

สหะทิพย์ทอง 082-762-8847

สาลี่ขนส่ง 081-674-8375 087-307-7590

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

สหะหล่มสัก 02-885-8921-8

KPL ทรานสปอร์ต 090-1081301-2 081-6689381

โกโลดขนส่ง 098-451-8141 081-917-4894

รวมมิตรหล่มสัก

ประกายเพชร 02-888-6687 083-613-3839

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

ขนส่งเอกชน จังหวัดลพบุรี

วานิชบริการ 089-764-3146

โชคจิยะชัย 086-324-7554

เสกขนส่ง สาย3-16/5 088-457-3720

พีอาร์คูเรีย (นริศ สาย3) 086-970-8714 090-356-4492

สื่อสุวรรณขนส่ง สาย2 ซ.24 02-289-1820 0-2885-7465

ชัยธานี ศูนย์111 สาย4 089-125-2313 081-587-9266

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

นิวกมลชัย 089-529-1881

ธนบดี (เจริญไพศาล) 085-840-0935 091-838-5950

ตั้งรุ่งเรือง 084-454-3145

ขนส่งเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดสมุทรสงคราม

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร

ขนส่งเอกชน จังหวัดสิงห์บุรี

สบายใจ ส่งด่วน SBJ
ถ.รองเมือง ริมทางรถไฟ 098-179-9693
สาย4 ปากซอยกระทุ่มล้ม23 094-952-5669, 080-843-0251

ขนส่งเอกชน จังหวัดสุโขทัย

พาณิชย์การขนส่ง 02-887-2352 088-545-5964

สหะหล่มสัก 02-885-8921-8

สุโขทัยขนส่ง 02-888-0734

พ.พุ่มพวงเจริญ 02-441-3499

ต.ธนะวงศ์ 082-193-1051 087-102-5521

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

นิวทำดี 02-410-3181 02-410-3416

สาลี่ขนส่ง 081-674-8375 087-307-7590

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี

บิ๊กพีขนส่ง 02-888-1206

โชคจิยะชัย สาย3-16/2 02-888-1216 086-324-7554

พีบี(นริศเซอร์วิส สาย3) 086-790-4929 084-527-9437

โยนกขนส่ง 02-429-2334 087-827-4327

สุพรรณวันชัย 02-888-1230 02-888-1039

ธนทรัพย์ขนส่ง 099-538-8170 095-234-2134

สุพรรณขนส่ง (ฮงเฮง) 02-889-6075-6

ขนส่งเอกชน จังหวัดสระบุรี

ตั้งรุ่งเรือง 084-454-3145

วานิชบริการ 089-764-3146

โชคจิยะชัย 02-888-1216 086-324-7554

ม้าคู่ทรานสปอร์ท 081-555-9260 098-584-2743

นิวกมลชัย 089-529-1881

พีอาร์คูเรีย (นริศ สาย3) 092-862-2289 086-796-2424

สื่อสุวรรณขนส่ง 02-289-1820 0-2885-7465

ชัยธานี 089-125-2313

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

กิตติยนต์ 085-837-4977 02-888-1544

สินไทยเดินรถ 089-083-9994 099-254-1541

ขนส่งเอกชน จังหวัดอ่างทอง

บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467

โชคจิยะชัย 02-888-1216 086-324-7554

ลาภมงคล 02-888-0422-3

กิตติมาขนส่ง 085-119-9569 02-888-1167

ธนทรัพย์ขนส่ง 099-538-8170 095-234-2134

สุรมนต์ รุ่งเรืองขนส่ง 085-165-0477 081-413-6261

สบายใจ ส่งด่วน SBJ
ถ.รองเมือง ริมทางรถไฟ 098-179-9693
สาย4 ปากซอยกระทุ่มล้ม23 094-952-5669, 080-843-0251

ขนส่งเอกชน จังหวัดอุทัยธานี

นำโชคประเสิรฐ 02-888-0698 02-441-3879

สแตนเลส เกรด 304

สแตนเลส เกรด304 คืออะไร

สแตนเลส เกรด 304 (มาตรฐาน AISI)

เป็นสแตนเลส เกรดมาตรฐานที่นิยมใช้งานมาก ไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องครัว ทำรั้วประตูบ้าน เฟอร์นิเจอร์สแตนเลสภายในบ้าน หรือจะเป็นเครื่องจักรทั่วไป

สิ่งที่จะระบุได้ว่าสแตนเลสนี้เป็นสแตนเลส 304 คือ มีส่วนผสมของ

 • Ni มากกว่า 8% (นิกเกิ้ล) ตัวนี้แหละที่ทำให้ทนกับสนิม
 • Cr มากกว่า 18% (โครเมียม) ตัวนี้ทำให้เงา และไม่เกิดสนิมเช่นกัน
 • Fe ประมาณ 70-74% (เหล็ก) ตัวนี้เป็นส่วนผสมหลัก ที่ทำให้เกิดความแข็งแรง
 • ส่วนผสมอื่นๆ (บางครั้งอาจจะมีส่วนผสมของแมงกานิส หรือ ไทเทเทียมไปนิดหน่อย เพื่อให้เกิดความเหนียว ใส่เพื่องานบางงานเฉพาะด้าน)

ทำไมถึงต้องเป็นเกรด 304 ก็เพราะเป็นเกรดที่เกิดสนิมได้ยากพอสมควร ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติ ก็จะไม่เป็นสนิม หรือถ้าเกิดสนิม ก็จะไม่ผุกร่อน ลามไปจนไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังมีการใช้งานที่สูง ทำให้ราคาถูกลงมา เมื่อเทียบกับเกรดอื่นๆ

ช่วงขายของ

ของที่อยู่ในร้านของเรา ปกติแล้วจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานบ้านหรือร้านค้าทั่วไป ทำให้เกรดสแตนเลสปกติที่ขาย จะเป็นมาตรฐานที่304 หากเขีนยว่าสแตนเลสเฉยๆ ก็หมายถึงได้เลยว่าคือ304 ครับ

ส่วนหากเป็นอะไรที่ไม่ใช่304 เราก็จะระบุลงไปว่าเป็นเกรดอะไร เช่นโซ่สแตนเลส 316 หรือลูกล้อสแตนเลส ตลับสแตนเลส420,440 เป็นต้นครับ

ฝากอุดหนุนของในร้านผมด้วยนะครับ

ลวดสแตนเลส หาซื้อได้ที่ไหน

ลวดสแตนเลสนั้นไม่ได้หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป เพราะหากเป็นร้านวัสดุก่อสร้างก็จะแบแต่ลวดเหล็กขาว ลวดเหล็กธรรมดาที่เอาไว้ผูกกับเหล็กเส้นตอนขึ้นแบบเทเปูน

แต่ลวดสแตนเลสนั้นจะหาซื้อได้เฉพาะร้านที่ขายสแตนเลส หรือร้านที่ขายอุปกรณ์เฉพาะๆ เพราะการใช้งานมีน้อยกว่า เช่นเอาไปเติมรอยเชื่อมตอนเชื่อมอาร์กอน หรือใช้งานเฉพาะด้านตอนแขวน

หากเอาไปใช้งานกับงานแขวนต้นไม้จะดีมากๆ เพราะทนแดด ทนฝน

หากเอาไปทำราวแขวนเสื้อผ้าสำหรับตากก็ดีเช่นกัน เพราะตากผ้ายังไง ก็ไม่เกิดสนิมที่ทำให้เกิดรอยบนผ้า มักจะเจอตามวัดหรือตรงที่ต้องการตากผ้ามากๆ

หากมองไปยังด้านอื่นๆที่ไม่ใช่งานเชื่อมแล้ว ยังทำอะไรได้อีกหลายอย่างรอบๆตัวเรา

หากต้องการลวดสแตนเลส ที่ร้าน 97 สแตนเลส มีลวดจำหน่าย โดยมีขนาดตั้งแต่ 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 และ 3.0 มิลลิเมตรจำหน่าย สามารถติดต่อร้านค้าได้โดยตรง หรือจะกดซื้อบน shopee lazada ก็ได้

ขอบคุณที่อุดหนุนเราเรื่อยมาครับ

ส่วนผสมของสแตนเลสแต่ละเกรด

W.N. ASTM JIS AISI C SI S P Mn Ni Cr Mo V Cu
201 SUS201 201 ≤0.15 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.06 5.5-7.5 3.5-5.5 16-18
1.4371 202 SUS202 202 ≤0.15 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.06 7.5-1.0 4-6 17-19
1.4305 303 SUS303 303 ≤0.15 ≤1.0 ≤0.15 ≤0.2 ≤0.2 8-10 17-19 ≤0.06
1.4301 304 SUS304 304 ≤0.08 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.045 ≤2.0 8-10.5 18-20
1.4306 304L SUS304L 304L ≤0.03 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.045 ≤2.0 8-12 18-20
1.4312 CF8 SCS13A CF8 ≤0.08 ≤2.0 ≤0.04 ≤0.04 ≤1.5 8-11 18-21
1.4845 310 SUH310 310 ≤0.25 ≤1.5 ≤0.03 ≤0.040 ≤2.0 19-22 24-26
1.4401 316 SUS316 316 ≤0.08 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.045 ≤2.0 10-14 16-18 2-3
1.4404 316L SUS316L 316L ≤0.03 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.045 ≤2.0 10-14 16-18 2-3
1.4410 CF8M SCS14A CF8M ≤0.08 ≤2.0 ≤0.04 ≤0.04 ≤1.5 9-12 18-21 2-3
1.4460 329 SUS329J1 329J1 ≤0.08 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.04 ≤1.5 3-6 23-28 1-3
1.4000 403 SCS1/403 403 ≤0.15 ≤0.5 ≤1.0 11-13
1.4006 410 SUS410 410 ≤0.15 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.04 ≤1.0 11.5-13.5
1.4016 430 SUS430 430 ≤0.12 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.040 ≤1.0 16-18
1.1121 1010 S10C 1010 0.08-0.13 0.15-0.35 ≤0.05 ≤0.04 0.3-0.6 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.03
1.1193 1045 S45C 1045 0.42-0.48 0.15-0.35 ≤0.04 ≤0.035 0.6-0.9 ≤0.2 ≤2.0
1.7225 4140 SCM440 4140 0.38-0.43 0.15-0.35 ≤0.04 ≤0.035 0.75-1.0 0.8-1.1 0.15-0.25
4320 SNCM420 4320 0.17-0.23 0.15-0.35 ≤0.03 ≤0.03 0.4-0.7 1.6-2 0.4-0.65 0.15-0.3
1.6523 8620 SNCM220 8620 0.18-0.23 0.15-0.3 ≤0.03 ≤0.04 0.7-0.9 0.4-0.7 0.4-0.6 0.15-0.25
14542 17400 SUS630 S17400 ≤0.07 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.04 ≤1.0 3-5 15.5
1.7264* SCM421 SCM21 0.17-0.23 0.15-0.35 ≤0.03 ≤0.03 0.7-1.0 ≤0.25 0.9-1.2 0.15-0.3
1.4031 SUS420J2 420 0.26-0.4 ≤1.5 ≤0.15 ≤0.045 ≤1.25 15
S18C 0.18-0.23 0.15-0.35 ≤0.035 ≤0.030 0.30-0.60
17400 17-4 ≤0.07 ≤1.0 ≤0.030 ≤0.04 ≤1.0 3-5 15-17.5 3-5
420F SUS420 420F 0.26-0.4 ≤1.0 ≤0.15 ≤0.06 ≤1.25 12-14 ≤0.06 0.5-0.6
1.4125 440C SUS440C 440C 0.95-1.2 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.04 ≤1.0 16-18 ≤0.75
0.6655 A436 A436 2.7-3.0 1-2.80 ≤0.12 ≤0.04 0.5-1.5 13.5-17.5 1.5-2.5 5.5-7.5
1.4848 HK SCH22 HK40 0.35-0.45 ≤1.75 ≤0.04 ≤0.04 ≤1.50 19-22 23-27 ≤0.05
SCW42 WCB ≤0.03 ≤0.06 ≤0.045 ≤0.035 ≤1.0 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.2 ≤0.3
A36 ≤0.26 ≤0.4 ≤0.05 ≤0.04

ผิวสแตนเลส แต่ละแบบ

ผิวสแตนเลส สำหรับแผ่นสแตนเลส

 • No.1 ผิวแรกที่ผ่านกระบวนการรีดร้อน จากการถลุงและการหลอม(ผิวจะด้านฝืด ซึ่งเหมือนผิวยิงทราย)
 • 2D ลักษณะผิวด้านไม่เงา มีความสะท้อนแสง 13% ผิวที่ผ่านกระบวนการรีดเย็น ตามด้วยการอบอ่อนและขจัดคราบออกไซด์
 • 2B ลักษณะของผิวจะเงาขึ้นเล็กน้อยจากผิว 2D มีความสะท้อนแสง 22% ในเกรด ออสเทนนิติก (304,316) และ 46% ในเกรดเฟอร์ริคติก (410,430)
 • No.3 ลักษณะเป็นผิวขัดด้วยวัสดุเบอร์ 100-120
 • No.4 (ผิวขนแมว Hair Line Finishing) เป็นผิวที่ขัดด้วย กระดาษทรายเบอร์ 150-180 ลักษณะผิวเป็นลายเส้นสั้นคล้ายขนแมว
 • HL (HAIR LINE) ลักษณะการขัดอย่างละเอียดด้วยกระดาษทรายให้มีรอยขีดเป็นเส้นยาวต่อเนื่องคล้ายเส้นผม
 • No.5 ลักษณะเป็น No. 4 นำมาผ่านเครื่องปรับผิว Skin Pass เพื่อให้ผิวมีความเรียบมากขึ้น
 • No.6 ผิวขัดด้วยวัสดุเบอร์ 200-300
 • No.7 ลักษณะเป็นผิวขัดด้วยวัสดุประเภทผ้าสักหลาด (Buffing) มีความมันเงาประกอบกับลายเส้นบางๆ
 • BA เป็นผิวสเตนเลสแบบมันเงา มีความสะท้อนแสง 54%
 • No.8 (ผิวกระจก-Mirror) ลักษณะผิวมีความเงาเหมือนกระจก ซึ่งผ่านการขัดด้วยวัสดุประเภทสำลีหรือผ้าสักหลาด จนมองไม่เห็นลายเส้นใด ๆ

ความเงาที่นิยม และมีใช้บ่อยในท้องตลาดคือ No.1, 2B, BA, Mirror

ปล. หากความหนาต่ำกว่า 2 มิล ส่วนใหญ่นิยมใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป ทำให้ใช้บ่อยในผิวแบบ 2B,BA,Mirror
ปล. หากความหนามากกว่า 2 มิล มักจะใช้ในงานขึ้นรูป ตัดเป็นชิ้น ผิวที่มีจำหน่ายบ่อยๆจะเป็น No.1

หากต้องการผิวที่ต้องการกับความหนาที่ต้องการ ส่วนใหญ่จะต้องสั่งขัด หรือรอรับสั่งทำ ต้องใช้เวลานิดนึงครับ

ผิวสแตนเลส สำหรับท่อสแตนเลส

สำหรับท่อสแตนเลส ผมขอแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆแล้วกันนะครั

 1. ท่ออุตสาหกรรม ท่อลักษณะนี้เป็นผิวที่ยังไม่ได้ขัดอะไรเลย มักจะเป็นผิวรีดร้อนหรือรีดเย็นแบบนั้นออกมาเลย เราเรียกว่าผิวด้าน(แบบไม่ขัด)
 2. ท่อเฟอร์นิเจอร์ ท่อลักษณะนี้มีผิวที่ขายอยู่ประจำอยู่ 2 ผิวคือ ผิวเงาและผิวขนแมว(Hair line) โดยผิวทั้ง2ผิว มีขายทั่วไปตามร้านค้าต่างๆ นิยมทำเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส มักจะยาว6 และ 4 เมตรเป็นหลัก
งานขัดผิวสแตนเลสเงาและHL
ผิวสแตนเลส ของท่อสแตนเลสเฟอร์นิเจอร์
ผิวสแตนเลส ของท่อสแตนเลสเฟอร์นิเจอร์
ผิวสแตนเลส ของท่อสแตนเลสเฟอร์นิเจอร์

เกรดสแตนเลส

หากจะพูดถึงสแตนเลสแล้ว เราคงนึกภาพออกถึงเหล็กมันวาว สวยและเรียบหรูที่ทำเป็นประตูและหน้าต่าง ตามบ้านต่าง หรืออาจจะคิดถึงการทำชิ้นส่วนต่างๆ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ หรือไม่ก็ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อยู่กับบ้าน

หากอยู่ในวงการอุตสาหกรรมก็จตะอยู่ในเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมาก

เพราะด้วยลักษณะที่ดีกว่าเหล็กธรรมดาในเรื่องของการไม่เป็นสนิม และยังมีความมันวาว น่าสนใจ ทำให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลาย

เกรดของสแตนเลาที่มีทั้งหมดนั้น มีมากมายเหลือเกิน โดนจะทำเป็นรหัสที่เรียกกันแบบสากลเช่น 301, 304, 430,  439, 441 เป็นต้น โดยแต่ละรหัสจะมีส่วนผสมของโลหะที่อยู่ในเนื้อสแตนเลสนั้นไม่เหมือนกัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน

รหัสที่ได้รับความนิยมในการทำเป็นประตู รั้ว หรืองานเฟอร์นิเจอทั้งภายใน และภายนอกบ้าน ก็จะมี 201 ที่มีส่วนผสมของนิกเกิ้ลประมาณ 1% จะทำให้มีน้ำหนักเบา สามารถขึ้นรูปได้ดี และมันวาว ใช้สำหรับทำอุปกรณ์ต่างๆในครัวเรือนทั่วไป

แต่หากจะต้องการให้ดีขึ้นมาอีกหน่อย ยังสวยงามอยู่ และคงทนต่อการเกิดสนิม จะนิยมเป็นเกรด 304 โดยโครเมียมประมาณ 18% และ นิกเกิ้ลประมาณ 8% มีคุณสมบัติทนการเกิดสนิมจากเกลือได้ดี

หากผู้ที่ต้องการทำประตูรั้ว หรือบ้านพักที่อยู่อาศัย หากมีทุนทรัพย์สำหรับการต่อเติมบ้าน ก็ควรเลือกเกรด 304 ไปตั้งแต่แรกเลย เพราะจะทำให้มีอายุยืนนานหลาย 10 ปี

แต่หากใช้เกรด 201 อาจจะใช้งานได้ไม่นาน และแค่ไม่กี่เดือน ก็จะเกิดลายสนิมเนื้อแสตนเลสขึ้นมาได้

สแตนเลส เกรด 304 (มาตรฐาน AISI)

เป็นสแตนเลส เกรดมาตรฐานที่นิยมใช้งานมาก ไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องครัว ทำรั้วประตูบ้าน เฟอร์นิเจอร์สแตนเลสภายในบ้าน หรือจะเป็นเครื่องจักรทั่วไป

สิ่งที่จะระบุได้ว่าสแตนเลสนี้เป็นสแตนเลส 304 คือ มีส่วนผสมของ

 • Ni มากกว่า 8% (นิกเกิ้ล) ตัวนี้แหละที่ทำให้ทนกับสนิม
 • Cr มากกว่า 18% (โครเมียม) ตัวนี้ทำให้เงา และไม่เกิดสนิมเช่นกัน
 • Fe ประมาณ 70-74% (เหล็ก) ตัวนี้เป็นส่วนผสมหลัก ที่ทำให้เกิดความแข็งแรง
 • ส่วนผสมอื่นๆ (บางครั้งอาจจะมีส่วนผสมของแมงกานิส หรือ ไทเทเทียมไปนิดหน่อย เพื่อให้เกิดความเหนียว ใส่เพื่องานบางงานเฉพาะด้าน)

ทำไมถึงต้องเป็นเกรด 304 ก็เพราะเป็นเกรดที่เกิดสนิมได้ยากพอสมควร ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติ ก็จะไม่เป็นสนิม หรือถ้าเกิดสนิม ก็จะไม่ผุกร่อน ลามไปจนไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังมีการใช้งานที่สูง ทำให้ราคาถูกลงมา เมื่อเทียบกับเกรดอื่นๆ

สแตนเลส เกรด 316 (มาตรฐาน AISI)

 • Ni 10%-14% (นิกเกิ้ล)
 • Cr มากกว่า 16%-18% (โครเมียม)
 • Mo (Molybdenum) 2% – 3% (โมลิดีนั่ม) เติมลงไปเพื่อให้มีความแข็งมากขึ้น
 • มีส่วนผสมอื่นๆอีกเช่น แมงกานีส, คาร์บอน, ฟอสรัส, ซัลเฟอร์ หรอ ซิลิกอน แล้วที่เหลือจะเป็นเหล็ก

สแตนเลสเกรด 316 เมื่อทำส่วนผสมตามที่กำหนดแล้ว จะทำให้เป็นสแตนเลสที่ทนการกัดกร่อนสูงมาก ทำให้นำไปใช้ในทะเลหรือที่ที่มีสารเคมีกัดกร่อนสูงได้

สแตนเลส เกรดอื่นๆ ที่น่าสนใจในชีวิตประจำวัน

สแตนเลส เกรด 301

สแตนเลส เกรด 309

สแตนเลส เกรด 310

สแตนเลส เกรด 430

สแตนเลส เกรด 420

สแตนเลสที่มาแต่ละประเทศเหมือนกันหรือไม่

ผิวสแตนเลส แต่ละแบบ เรียกอะไรกันบ้าง

ผิวเงา

ผิวแฮไลน์

ผิวซาติน

Shopping Cart
Scroll to Top