ข้อมูลสแตนเลส

ข้อมูลสินค้าสแตนเลส

ลวดเติม สแตนเลส304 กับ 304 ที่ดีที่สุด

เมื่อต้องการเชื่อม TIG (Tungsten Inert Gas) ระหว่างสแตนเลส 304 กับ สแตนเลส 304 คุณสามารถใช้ลวดเชื่อมสแตนเลสที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมชนิดนี้ ตัวอย่างเช่น:

ER308L

เป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับการเชื่อมสแตนเลส 304 กับ 304 เนื่องจากมีความร้อนของลวดเชื่อมที่ต่ำ, ลดการตกของเหล็กในโครงสร้างเมตทัลโลกราฟีของสแตนเลสและสามารถป้องกันการเกิดการแตกหักหรือความเสียหายจากการเชื่อมได้ดี.

ER309L

ในบางกรณี, คุณอาจพบว่าการใช้ลวดเชื่อม ER309L มีประโยชน์มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ER308L โดยเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมระหว่างสแตนเลส 304 กับเหล็กเกรดต่างๆ แต่ในกรณีที่คุณต้องการเชื่อมสแตนเลส 304 กับ 304, ER308L จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด.

ทั้งนี้, ขั้นตอนการเชื่อมและการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมจะมีผลต่อคุณภาพของการเชื่อมด้วย ดังนั้น, การทำความสะอาดและการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในแต่ละขั้นตอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ.

รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคกลาง

ขนส่งเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

โชคขวานทอง 081-774-4168

วรวัฒน์ขนส่ง 02-887-1055-6

ป.สยาม 0-2885-9796-7

นิวทำดี 02-410-3181 02-410-3416

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดชัยนาท

ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์02-448-2939-40

ตู้KSDขนส่ง 090-812-1301 087-065-0742

โชคจิยะชัย 086-324-7554

SPนครสวรรค์ ขนส่ง 080-197-4814 091-192-4814

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครนายก

รังสรรค์ขนส่ง 02-814-0663 086-787-9973

ฟ้าประทาน 02-814-0663 081-484-3965

โชคจิยะชัย 086-324-7554

นิวกมลชัย 089-529-1881

เสกขนส่ง 088-457-3720

สื่อสุวรรณขนส่ง 02-289-1820 0-2885-7465

กิตติยนต์ 085-837-4977 02-888-1544

เกื้อกูล ขนส่ง
ส่งของ พุทธมณฑล สาย3 ซอย 22 โทร 089 456 6049,089 880 3042

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครปฐม

บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467

กำแพงแสนรุ่งเรือง 089-573-9942 082-293-9638

โชคจิยะชัย 02-888-1216 086-324-7554

นริศเซอร์วิส สาย3 02-441-3263 02-889-0275

เสกขนส่ง 088-457-3720

โยนกขนส่ง 02-429-2334 087-827-4327

ธนาวุฒิ 087-991-9271 086-666-8186

สุพรรณวันชัย 02-888-1230 093-3283381, 087-9448994

ธนทรัพย์ขนส่ง 099-538-8170 095-234-2134

มุ้ยเจริญขนส่ง 089-916-8771 083-977-8634

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครสวรรค์

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

ชัยยา ขนส่ง 061-405-6066 061-863-6888

SPนครสวรรค์ ขนส่ง 080-197-4814 091-192-4814

เพชรเสรีขนส่ง 02-888-2121

พรชัยสยาม 02-887-4940 05-621-4778

นามอารักษ์ 02-887-1156-7 05-321-4855

ป.สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 02-885-9796-7

ตากแม่สอด 02-885-9796

น้ำพลขนส่ง 02-888-2132-3

เพชรขนส่ง 02-888-1593 081-383-4536

พานิชการขนส่ง 02-887-2352 081-992-6927

นครสวรรค์ขนส่ง (ลี้ฮั่วเฮง) 056-213-393 084-622-8373

เทพอารักษ์นครสวรรค์ 02-887-1156

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดนนทบุรี

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดปทุมธานี

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พีเอ็มพีแอล(มะม่วง) 089-610-1525

พีแอลพีเอ็น 086-800-8900 081-420-8431

บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467

โชคจิยะชัย 086-324-7554

กิตติยนต์ 085-837-4977 02-888-1544

สุรมนต์ รุ่งเรืองขนส่ง 085-165-0477 081-413-6261

สบายใจ ส่งด่วน SBJ
ถ.รองเมือง ริมทางรถไฟ 098-179-9693
สาย4 ปากซอยกระทุ่มล้ม23 094-952-5669, 080-843-0251

ขนส่งเอกชน จังหวัดพิจิตร

สหะหล่มสัก 02-885-8921-8

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

โกโลดขนส่ง 098-451-8141 081-917-4894

เกรียงฟ้า

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

รุ่งเรืองกิจเจริญ 093-124-1616

ขนส่งเอกชน จังหวัดพิษณุโลก

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

โกโลดขนส่ง 098-451-8141 081-917-4894

พิษณุโลกขนส่ง 02-887-0912-3 081-406-5715

หย่งพิษณุโลก

สหะทิพย์ทอง 082-762-8847

สาลี่ขนส่ง 081-674-8375 087-307-7590

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์

พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964

สหะหล่มสัก 02-885-8921-8

KPL ทรานสปอร์ต 090-1081301-2 081-6689381

โกโลดขนส่ง 098-451-8141 081-917-4894

รวมมิตรหล่มสัก

ประกายเพชร 02-888-6687 083-613-3839

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

ขนส่งเอกชน จังหวัดลพบุรี

วานิชบริการ 089-764-3146

โชคจิยะชัย 086-324-7554

เสกขนส่ง สาย3-16/5 088-457-3720

พีอาร์คูเรีย (นริศ สาย3) 086-970-8714 090-356-4492

สื่อสุวรรณขนส่ง สาย2 ซ.24 02-289-1820 0-2885-7465

ชัยธานี ศูนย์111 สาย4 089-125-2313 081-587-9266

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

นิวกมลชัย 089-529-1881

ธนบดี (เจริญไพศาล) 085-840-0935 091-838-5950

ตั้งรุ่งเรือง 084-454-3145

ขนส่งเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดสมุทรสงคราม

บลูแอนด์ไวท์ 098-285-8424

ขนส่งเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร

ขนส่งเอกชน จังหวัดสิงห์บุรี

สบายใจ ส่งด่วน SBJ
ถ.รองเมือง ริมทางรถไฟ 098-179-9693
สาย4 ปากซอยกระทุ่มล้ม23 094-952-5669, 080-843-0251

สิงห์ธนันชัยขนส่ง สาย5 ชานชาลา9 ห้อง1
โทร 093 328 3381

ขนส่งเอกชน จังหวัดสุโขทัย

พาณิชย์การขนส่ง 02-887-2352 088-545-5964

สหะหล่มสัก 02-885-8921-8

สุโขทัยขนส่ง 02-888-0734

พ.พุ่มพวงเจริญ 02-441-3499

ต.ธนะวงศ์ 082-193-1051 087-102-5521

SBสมใจ 087-077-1004 080-810-8234

นิวทำดี 02-410-3181 02-410-3416

สาลี่ขนส่ง 081-674-8375 087-307-7590

ป.สยามขนส่ง จำกัด 02 885 9796, 02 885 9796
ส่งของที่ พุทธมณฑลสาย2 ซอย24 (สยามกีฬา)

ขนส่งเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี

บิ๊กพีขนส่ง 02-888-1206

โชคจิยะชัย สาย3-16/2 02-888-1216 086-324-7554

พีบี(นริศเซอร์วิส สาย3) 086-790-4929 084-527-9437

โยนกขนส่ง 02-429-2334 087-827-4327

สุพรรณวันชัย 02-888-1230 02-888-1039

ธนทรัพย์ขนส่ง 099-538-8170 095-234-2134

สุพรรณขนส่ง (ฮงเฮง) 02-889-6075-6

ขนส่งเอกชน จังหวัดสระบุรี

ตั้งรุ่งเรือง 084-454-3145

วานิชบริการ 089-764-3146

โชคจิยะชัย 02-888-1216 086-324-7554

ม้าคู่ทรานสปอร์ท 081-555-9260 098-584-2743

นิวกมลชัย 089-529-1881

พีอาร์คูเรีย (นริศ สาย3) 092-862-2289 086-796-2424

สื่อสุวรรณขนส่ง 02-289-1820 0-2885-7465

ชัยธานี 089-125-2313

เคพีแอล ทรานสปอร์ต 02-889-1338 090-108-1302

กิตติยนต์ 085-837-4977 02-888-1544

สินไทยเดินรถ 089-083-9994 099-254-1541

ขนส่งเอกชน จังหวัดอ่างทอง

บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467

โชคจิยะชัย 02-888-1216 086-324-7554

ลาภมงคล 02-888-0422-3

กิตติมาขนส่ง 085-119-9569 02-888-1167

ธนทรัพย์ขนส่ง 099-538-8170 095-234-2134

สุรมนต์ รุ่งเรืองขนส่ง 085-165-0477 081-413-6261

สบายใจ ส่งด่วน SBJ
ถ.รองเมือง ริมทางรถไฟ 098-179-9693
สาย4 ปากซอยกระทุ่มล้ม23 094-952-5669, 080-843-0251

ขนส่งเอกชน จังหวัดอุทัยธานี

นำโชคประเสิรฐ 02-888-0698 02-441-3879

สแตนเลส เกรด 304

สแตนเลส เกรด304 คืออะไร

สแตนเลส เกรด 304 (มาตรฐาน AISI)

เป็นสแตนเลส เกรดมาตรฐานที่นิยมใช้งานมาก ไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องครัว ทำรั้วประตูบ้าน เฟอร์นิเจอร์สแตนเลสภายในบ้าน หรือจะเป็นเครื่องจักรทั่วไป

สิ่งที่จะระบุได้ว่าสแตนเลสนี้เป็นสแตนเลส 304 คือ มีส่วนผสมของ

 • Ni มากกว่า 8% (นิกเกิ้ล) ตัวนี้แหละที่ทำให้ทนกับสนิม
 • Cr มากกว่า 18% (โครเมียม) ตัวนี้ทำให้เงา และไม่เกิดสนิมเช่นกัน
 • Fe ประมาณ 70-74% (เหล็ก) ตัวนี้เป็นส่วนผสมหลัก ที่ทำให้เกิดความแข็งแรง
 • ส่วนผสมอื่นๆ (บางครั้งอาจจะมีส่วนผสมของแมงกานิส หรือ ไทเทเทียมไปนิดหน่อย เพื่อให้เกิดความเหนียว ใส่เพื่องานบางงานเฉพาะด้าน)

ทำไมถึงต้องเป็นเกรด 304 ก็เพราะเป็นเกรดที่เกิดสนิมได้ยากพอสมควร ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติ ก็จะไม่เป็นสนิม หรือถ้าเกิดสนิม ก็จะไม่ผุกร่อน ลามไปจนไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังมีการใช้งานที่สูง ทำให้ราคาถูกลงมา เมื่อเทียบกับเกรดอื่นๆ

ช่วงขายของ

ของที่อยู่ในร้านของเรา ปกติแล้วจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานบ้านหรือร้านค้าทั่วไป ทำให้เกรดสแตนเลสปกติที่ขาย จะเป็นมาตรฐานที่304 หากเขีนยว่าสแตนเลสเฉยๆ ก็หมายถึงได้เลยว่าคือ304 ครับ

ส่วนหากเป็นอะไรที่ไม่ใช่304 เราก็จะระบุลงไปว่าเป็นเกรดอะไร เช่นโซ่สแตนเลส 316 หรือลูกล้อสแตนเลส ตลับสแตนเลส420,440 เป็นต้นครับ

ฝากอุดหนุนของในร้านผมด้วยนะครับ

มีดสแตนเลส

สแตนเลส เกรด 430

สแตนเลสเกรด 430 เป็นหนึ่งในเกรดของเหล็กสแตนเลสที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการใช้งานในบางแอปพลิเคชัน ดังนี้:

 1. อุปกรณ์ในครัว: สแตนเลสเกรด 430 มักถูกนำมาใช้ในเครื่องครัว เช่น ชุดทำความร้อน, เตาอบ, หม้อและกระทะ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและความคงทนต่อความร้อนที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในครัวประจำบ้าน
 2. อุปกรณ์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน: สแตนเลสเกรด 430 มีลักษณะที่สวยงามและแก่นแท้ จึงนิยมนำมาใช้ในการตกแต่งภายในบ้าน เช่น กรอบกล้องและอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับสำหรับอาคารที่ต้องการความสวยงามและความสะดวกสบาย

สแตนเลสเกรด 430 เป็นสแตนเลสที่มีส่วนผสมหลักที่กำหนดดังนี้

 1. เหล็ก (Iron): เป็นส่วนที่สำคัญของสแตนเลส 430 ซึ่งช่วยให้สแตนเลสมีความแข็งแรงและความทนทานต่อการกัดกร่อน
 2. ครอม (Chromium): สแตนเลสเกรด 430 มีครอมเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน ครอมช่วยเกิดสารกันสนิม (Passive layer) ที่ผิวของสแตนเลส ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรดหรือเบสิก

ส่วนที่เหลือคือส่วนผสมอื่น ๆ ที่อาจมีในปริมาณน้อยและอาจแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ผลิต ส่วนผสมเหล่านี้อาจประกอบด้วย:

 • คาร์บอน (Carbon): คาร์บอนช่วยให้สแตนเลสมีความแข็งแรงและความทนทาน
 • ซิงก์ (Zinc): การเพิ่มซิงก์เข้าไปในสแตนเลสเกรด 430 อาจช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อนและความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

ประวัติและความเป็นมาของสแตนเลสเกรด 430

สแตนเลสเกรด 430 ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงต้นของคริสตัลลิชั่นที่ 20 ตามคำนำของ Harry Brearley นักวิจัยชาวอังกฤษ ที่ค้นพบการสาปหางก๊วนในเหล็กและสแตนเลสที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน อย่างไรก็ตาม สแตนเลสเกรด 430 ไม่ใช่เกรดที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและการใช้งานในบริเตนต์เป็นที่น้อยกว่าเกรดอื่น ๆ ที่มีความทนทานต่อกัดกร่อนมากกว่า

กระบวนการสร้างสแตนเลสเกรด 430

สแตนเลสเกรด 430 ผลิตโดยกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งรวมถึงการผสมผสานส่วนผสมของวัสดุและการกลั่นเหล็กร้อน กระบวนการต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงให้เป็นแผ่นโลหะและกระบวนการหลังจากนี้คือการตัดและรีดเพื่อให้ได้สเตนเลสเกรด 430 ที่มีขนาดและความหนาที่ต้องการ ส่วนที่เหลือคือกระบวนการต่อมาที่นำไปใช้ในงานและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของสแตนเลสเกรด 430

คุณสมบัติของสแตนเลสเกรด 430

 1. ความทนทานต่อการกัดกร่อน: เกรด 430 มีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรดหรือเบสิก
 2. ความคงทนต่อความร้อน: เกรดนี้มีความคงทนต่อความร้อนที่ค่อนข้างดีและสามารถทนอุณหภูมิสูงได้
 3. ความสว่างและแก่นแท้: สแตนเลสเกรด 430 มีลักษณะที่เงางามและมีความสว่างและแก่นแท้ที่น่าพอใจ
 4. ความยืดหยุ่น: สแตนเลสเกรด 430 มีความยืดหยุ่นที่ดี ทำให้ง่ายต่อการประมวลผลและการโค้งงอ

ข้อดีของสแตนเลสเกรด 430

 1. ราคาประหยัด: เมื่อเปรียบเทียบกับเกรดสแตนเลสอื่น ๆ เกรด 430 มีราคาที่คุ้มค่าและเป็นที่นิยมในการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อน
 2. ความสวยงาม: เกรด 430 มีลักษณะที่สวยงามและเป็นที่นิยมในงานด้านออกแบบและการประดับ

ข้อเสียของสแตนเลสเกรด 430

 1. ความทนต่อสภาพแวดล้อม: เกรดนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรดหรือเบสิก และอาจกัดกร่อนได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง
 2. ความคงทนต่อการสั่นสะเทือน: เกรด 430 มีความคงทนต่อการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่าเกรดอื่น ๆ ที่มีความทนทานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและการใช้งานในบริเตนต์
 3. ความคงทนต่อความร้อน: เกรด 430 มีความคงทนต่อความร้อนที่น้อยกว่าเกรดสแตนเลสอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูง

steel standard logo

มาตรฐานสแตนเลส

มาตรฐานสแตนเลส

มาตรฐานสแตนเลส (Stainless Steel Standards) คือชุดของมาตรฐานที่กำหนดข้อกำหนดและคุณสมบัติทางเทคนิคของเหล็กสแตนเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ใช้งานมีข้อมูลและความรู้ที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับวัสดุนี้ มาตรฐานสแตนเลสมักถูกสร้างขึ้นโดยองค์กรมาตรฐานอุตสาหกรรมและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ

ประวัติการสร้างมาตรฐานสแตนเลส: มาตรฐานสแตนเลสเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุเหล็กสแตนเลส การใช้มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานในการผลิตและใช้งานเหล็กสแตนเลสช่วยลดความขัดแย้งในการติดต่อระหว่างประเทศ และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วย

การสร้างมาตรฐานสแตนเลสในไทย: ในประเทศไทย มาตรฐานสแตนเลสมักเป็นการกำหนดมาตรฐานเฉพาะทางภายในของหน่วยงานหรือสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพที่ใช้งานเหล็กสแตนเลส อย่างไรก็ตาม ความสอดคล้องและการใช้มาตรฐานสแตนเลสที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยสามารถมีผลกระทบในกระบวนการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ

ความสำคัญของมาตรฐานสแตนเลส: มาตรฐานสแตนเลสมีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมและธุรกิจ เนื่องจากมีประโยชน์ที่สำคัญดังนี้:

 1. คุณภาพและความปลอดภัย: มาตรฐานสแตนเลสช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ใช้งานมีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุนี้ การปฏิบัติตามมาตรฐานช่วยลดความเสี่ยงในการใช้งานและเพิ่มความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์
 2. สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ: มาตรฐานสแตนเลสเป็นตัวกลางในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การใช้มาตรฐานที่เหมือนกันช่วยให้สินค้าสามารถนำไปใช้งานร่วมกันได้โดยง่าย
 3. การเปรียบเทียบสินค้า: มาตรฐานสแตนเลสช่วยให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตสามารถเปรียบเทียบสินค้าที่มาตรฐานเดียวกันจากแหล่งผู้ผลิตต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสินค้า

เรื่องราวเพิ่มเติม: การสร้างมาตรฐานสแตนเลสเป็นกระบวนการที่อาจใช้เวลานานและต้องมีการร่วมมือจากหลายฝ่ายในอุตสาหกรรมและรัฐบาล เนื่องจากต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของตลาด ความสอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และความปลอดภัยในการใช้งาน

JIS (Japaness Industrial Standards)

jis (japanese industrial standards) logo

มาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นหรือ JIS (Japanese Industrial Standards) เป็นชุดของมาตรฐานที่สร้างขึ้นโดยองค์กรมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หน้าที่หลักคือกำหนดรูปแบบ ข้อกำหนด และเกณฑ์ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศนั้น มาตรฐานเหล่านี้เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในภูมิภาคทั่วโลก นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ความเป็นมาของ JIS: JIS ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2485 (1942 ค.ศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มาตรฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมในการผลิตของญี่ปุ่น นับได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

ประโยชน์ที่ได้จากมาตรฐาน JIS:

 1. เพิ่มความมั่นใจในสินค้าและบริการ: การปฏิบัติตามมาตรฐาน JIS ช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการมีความมั่นใจว่าสินค้าของพวกเขาสอดคล้องกับคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ นั่นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคในตลาดภายในและต่างประเทศ
 2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ: มาตรฐาน JIS ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยให้ธุรกิจของญี่ปุ่นสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกับตลาดนานาชาติได้อย่างราบรื่น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ
 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรและความปลอดภัย: มาตรฐาน JIS ช่วยในการกำหนดรูปแบบและคุณลักษณะของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันอันตราย ทำให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้สินค้าต่างๆ
 4. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา: มาตรฐาน JIS ช่วยในการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยที่ไม่จำเป็นต้องคิดค้นมาตรฐานใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดเอง นอกจากนี้ยังช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบสินค้า

เรื่องราวเพิ่มเติม: มาตรฐาน JIS เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายภูมิภาคทั่วโลก และได้รับการนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศอื่น ๆ อีกด้วย การมีมาตรฐานที่เหมือนกันในหลายประเทศช่วยให้สินค้าและบริการสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมและธุรกิจของตน

DIN (Deutsches Institut für Normung)

Deutsches Institut für Normung: DIN logo

“Deutsches Institut für Normung” (DIN) ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ “German Institute for Standardization” หรือ “German National Standards Organization” คือองค์กรแห่งชาติของเยอรมนีในการสร้างและออกมาตรฐาน ที่ส่วนใหญ่มักเรียกว่า “DIN” เพื่อความสะดวกในการพูดคุยเกี่ยวกับมาตรฐานนี้

ความเป็นมาของ DIN: DIN ได้รับการสร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2496 (1917 ค.ศ.) โดยกลุ่มธุรกิจของเยอรมนีและเป้าหมายหลักคือเพื่อประสานมาตรฐานทางเทคนิคและอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถทำธุรกิจร่วมกันได้สะดวกและมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในเยอรมนี

ประโยชน์ที่ได้จากมาตรฐาน DIN:

 1. การมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ: มาตรฐาน DIN ได้รับความยอมรับและนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเยอรมนีและทั่วโลก การใช้มาตรฐานที่เหมือนกันช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
 2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม: มาตรฐาน DIN ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมของเยอรมนี ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการนำสินค้าและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในตลาดโลก
 3. ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ: การใช้มาตรฐาน DIN ช่วยให้ธุรกิจของเยอรมนีสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกับตลาดนานาชาติได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อเข้ากับมาตรฐานของประเทศอื่น
 4. ส่วนรวมในการผลิต: มาตรฐาน DIN ช่วยในการลดความซับซ้อนในกระบวนการผลิต ทำให้กระบวนการออกแบบและการผลิตสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบ ช่วยลดความเสี่ยงในการผลิตและส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพและเสถียรภาพ

เรื่องราวเพิ่มเติม: มาตรฐาน DIN เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงในการสร้างและกำหนดมาตรฐานในหลายอุตสาหกรรม เช่น การก่อสร้าง, การผลิตเครื่องจักร, การแปรรูปเหล็ก, การรักษาความปลอดภัย, และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน มาตรฐาน DIN ได้รับการรวมกับมาตรฐานอื่น ๆ ที่ใช้ในระบบมาตรฐานของสหภาพยุโรป ที่เรียกว่า EN (European Norms) โดยทำให้มาตรฐาน

AISI (American Iron and Steel Institute)

American Iron and Steel Institute (AISI) logo

AISI หมายถึง “American Iron and Steel Institute” ซึ่งเป็นสมาคมและองค์กรวิชาชีพที่รวมตัวกันของผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าในสหรัฐอเมริกา มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศ รวมถึงให้บริการคำแนะนำทางวิชาชีพแก่สมาชิกและต่อยอดการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี้

ความเป็นมาของ AISI: AISI ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2481 (1904 ค.ศ.) เพื่อรวมตัวกันของผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าในสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตและขยายตัว

ประโยชน์ที่ได้จากมาตรฐาน AISI:

 1. มาตรฐานคุณภาพ: AISI เป็นผู้กำหนดมาตรฐานสำหรับการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า ช่วยในการกำหนดคุณภาพของวัสดุและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความเป็นธรรมชาติ นั่นส่งผลให้ผู้บริโภคและผู้ใช้งานมีความมั่นใจในสินค้าที่ได้รับ
 2. สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา: AISI มีบทบาทในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ช่วยในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 3. การใช้เทคโนโลยีทันสมัย: AISI ส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสั้นโทรมในการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
 4. ส่วนรวมในอุตสาหกรรม: AISI เป็นเสียงแทนสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในสหรัฐอเมริกา ช่วยในการส่งเสริมความร่วมมือและส่วนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้

เรื่องราวเพิ่มเติม: AISI ยังมีบทบาทในการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้งานเหล็กและเหล็กกล้า โดยช่วยในการกำหนดมาตรฐานและแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการรวมตัวกันของผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าในสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้

Shopping Cart