Author name: admin

การปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ที่อยู่ในรถเข็น

การที่เราเข้าไปจับรถเข็นในห้าง หรือในซุปเปอร์มาร์เกตแล้วมีอาการสปาร์คจนต้องร้องออกมา สาเหตุของปรากฏการณ์นี้คือการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์บนร่างกายเราหรือบนรถเข็น และเมื่อมีการสัมผัส ไฟฟ้าสถิตย์จะถูกปล่อยออกมาทันทีเป็นแสงและความร้อน ทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อต

การสะสมของไฟฟ้าสถิตย์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ระหว่างสิ่งต่างๆ เช่น เมื่อเราเดินบนพื้นผิวที่เป็นขนอุยๆเช่นพรหมหรือพื้นผิวที่สะสมไฟฟ้าสถิตย์ได้ดี เช่น พื้นผิวพลาสติก และเมื่อเราสัมผัสรถเข็น ที่เป็นโลหะ ไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมอยู่ก็จะถูกปล่อยออกมา

วิธีการป้องกันหรือลดการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์:

ใส่รองเท้าที่มีฐานยางหรือวัสดุที่ป้องกันการสะสมไฟฟ้าสถิตย์

ใช้สเปรย์หรือลอชั่นเฉพาะที่ช่วยลดการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์บนผิวหนัง

เมื่อเคลื่อนที่รถเข็น ควรสัมผัสพื้นผิวโลหะของรถเข็นเบาๆ ก่อน เพื่อให้ไฟฟ้าสถิตย์ปล่อยออกมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป

แต่ในสภาพบางแห่ง การปล่อยไฟฟ้าสถิตย์จากรถเข็นอาจไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด ดังนั้นการตระหนักรู้และเตรียมตัวสำหรับการได้รับปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ก็เป็นสิ่งที่ดี.

เราใช้โซ่เพื่อปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ลงพื้นได้อย่างไร

โซ่เป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ดี ดังนั้นคุณสามารถใช้โซ่เพื่อปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ลงพื้นดินได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

ต่อโซ่กับวัตถุที่มีไฟฟ้าสถิตย์: ในกรณีของรถยนต์หรือเครื่องจักร, คุณสามารถต่อโซ่ที่วัตถุที่คุณต้องการปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ แล้วให้ส่วนที่เหลือของโซ่สัมผัสกับพื้นดิน.

ให้โซ่สัมผัสพื้นดิน: ต้องให้โซ่สัมผัสพื้นดินโดยตรง เพื่อให้ไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมอยู่สามารถไหลลงไปที่พื้นดินได้.

ขับรถหรือเคลื่อนย้ายวัตถุ: เมื่อขับรถหรือเคลื่อนย้ายวัตถุ โซ่ที่สัมผัสกับพื้นดินจะช่วยปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมอยู่ลงไปที่พื้นดิน.

ตรวจสอบประสิทธิภาพ: หลังจากใช้โซ่สักพัก, ควรตรวจสอบว่าโซ่ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีและสามารถนำไฟฟ้าได้ดีหรือไม่. ถ้าโซ่เกิดการสึกหรอ หรือเสียหาย อาจจะทำให้การปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ไม่เต็มที่.

การใช้โซ่เพื่อปล่อยไฟฟ้าสถิตย์เป็นวิธีที่ง่ายและราคาประหยัด แต่ยังคงต้องระวังการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น เพราะความชื้นสามารถเป็นสาเหตุของการสั้นวงจร.

โซ่อะไรที่เหมาะสม


การเลือกโซ่เพื่อปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ลงพื้นดิน ควรพิจารณาสัดส่วนและคุณสมบัติของโซ่ ดังนี้:

วัสดุของโซ่: โซ่ที่ทำจากเหล็ก หรือสแตนเลสสตีล จะเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ดี และยังมีความทนทานต่อการสึกหรอ.

ขนาดและความยาว: ความยาวของโซ่ควรเพียงพอในการสัมผัสกับพื้นดิน และขนาดของแต่ละลูกโซ่ควรมีขนาดเล็กพอที่จะติดตั้งได้โดยไม่เกิดความเดือดร้อน แต่ใหญ่พอที่จะสามารถนำไฟฟ้าได้ดี.

การติดตั้ง: ควรมีวิธีการต่อหรือยึดโซ่กับวัตถุที่ต้องการปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ อาจเป็นวิธีการผูก, ตะขอ, หรือข้อต่อพิเศษ.

ความทนทาน: ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือเค็ม, โซ่ที่ทำจากสแตนเลสสตีลหรือวัสดุที่มีความทนต่อการกัดกร่อนจะเป็นทางเลือกที่ดี.

ข้อควรระวัง: ถ้าคุณต้องการใช้โซ่ในการขับรถ, ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซ่ไม่เกิดการเสียหายหรือทำลายส่วนของรถยนต์.

สำหรับรถยนต์หรือเครื่องจักร, บางครั้ง แทนที่จะใช้โซ่, ผู้ผลิตหรือผู้ขายอุปกรณ์ก็จะมีเส้นสายนำไฟฟ้าสถิตย์ (antistatic strap) ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อใช้ในการปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ลงพื้นดิน ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ.

ร้าน97 สแตนเลส เรามีโซ่เหล็กและโซ่สแตนเลสขายนะครับ

ถ้าต้องการนำไปใช้แบบนี้ บอกได้เลยครับ มีบริการตัดให้ด้วย

สแตนเลสแท้หรือไม่แท้? ดูได้อย่างไร?

การตรวจสอบว่าเป็นสแตนเลสแท้หรือไม่สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้:

  1. ทดสอบด้วยแม่เหล็ก: สแตนเลสแท้ส่วนใหญ่ไม่ดึงดูดแม่เหล็ก (เช่น 304) แต่บางประเภท (เช่น 430) ยังสามารถดึงดูดได้ ดังนั้นหากไม่ดึงดูดแม่เหล็กมีความเป็นไปได้ว่าเป็นสแตนเลสแท้ แต่หากดึงดูดไม่สามารถแน่นอนได้ว่าเป็นปลอม
  2. การตรวจสอบสนิม: สแตนเลสแท้จะม resist ต่อการเกิดสนิมดีกว่าเหล็กหรือสแตนเลสปลอม
  3. การตรวจสอบด้วยผลิตภัณฑ์เคมี: มีสารเคมีเฉพาะที่สามารถใช้ทดสอบสแตนเลสได้ หากต้องการให้เป็นการทดสอบแบบมืออาชีพ
  4. ตรวจสอบด้วยสายตา: พิจารณาผิวของสแตนเลส สแตนเลสแท้มีความเงางามและสม่ำเสมอ แต่อาจยังต้องขึ้นกับคุณภาพและการประกวดผลิตภัณฑ์ด้วย
  5. ข้อมูลจากผู้ผลิต: หากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตหรือแบรนด์ สามารถตรวจสอบข้อมูลนั้นได้

ทำไมต้องผสม Thorium ในทังสเตน (ทังแดง WTe)


การผสม Thorium ในแท่ง Tungsten (เรียกว่า “Thoriated Tungsten”) เพื่อการเชื่อมด้วยแก๊ส (เช่น TIG welding) มีวัตถุประสงค์หลักๆ ดังนี้:

การเพิ่มความเสถียรของเกล็กไฟ: Thorium ช่วยเสริมสร้างแอลกาตรอนจากแท่ง Tungsten ให้มากขึ้น ทำให้เกิดเกล็กไฟที่เสถียรและการเริ่มต้นการเชื่อมที่ง่ายขึ้น พร้อมทั้งลดโอกาสของแท่ง Tungsten ที่จะติดเกล็กไฟหรือละลายในระหว่างการเชื่อม.

ธาตุรังสี ที่ผสมในทังสเตน คืออะไร

ธาตุรังสี (radioactive element) คือธาตุที่มีนิวคลีอัสของอะตอมไม่เสถียร ส่งผลให้ธาตุนั้นปล่อยรังสีออกมาในรูปของรังสีแอลฟา (α), รังสีเบต้า (β), หรือรังสีแกมมา (γ). การปล่อยรังสีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแตกตัวของนิวคลีอัสในการปฏิบัติเป็นธรรมชาติ หรือที่เรียกว่าการสลายตัวรังสี.

ธาตุรังสีมีบางประเภทที่สามารถเกิดขึ้นในธรรมชาติ แต่ก็มีบางประเภทที่เกิดจากการผลิตโดยมนุษย์ ซึ่งมักใช้ในงานวิทยาศาสตร์, การแพทย์, หรืองานอุตสาหกรรม.

ตัวอย่างของธาตุรังสีในธรรมชาติได้แก่:

  • Uranium (U)
  • Thorium (Th)
  • Radium (Ra)

เมื่อธาตุรังสีสลายตัว, มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุอื่น ซึ่งบางครั้งก็ยังเป็นธาตุรังสี และจะทำซ้ำกระบวนการนี้จนกว่าจะสลายเป็นธาตุที่ไม่มีรังสี.

ธาตุรังสีสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในหลายๆ ประการ เช่น ในการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคในเชิงการแพทย์, หรือการตรวจสอบวัสดุและการตรวจจับข้อมูลในธรณีวิทยา.

Thoriated Tungsten หรือ WTe

Thoriated tungsten คือ แท่งทังสเตนที่มีส่วนผสมของธอร์เรียม (Thorium) ซึ่งเป็นสารวัตถุกัมมันตรังสี (radioactive). การเติมธอร์เรียมทำให้มีความสามารถในการส่งอิเล็กตรอน (electron emission) ที่ดีขึ้นและมีความคงทนสูงต่อความร้อน.

Thoriated Tungsten คืออะไร

Thoriated tungsten ใช้ในหลายๆ ประเภทของการประยุกต์ใช้งาน เช่น ในตะปูอาร์กอน (TIG welding) หรือการเชื่อมต่อโลหะด้วยกาศอาร์กอน. แท่งทังสเตนที่มีส่วนผสมของธอร์เรียมมักจะมีความสามารถในการเชื่อมที่ดีขึ้นและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแท่งทังสเตนปกติ.

อย่างไรก็ตาม, เนื่องจากธอร์เรียมเป็นสารวัตถุกัมมันตรังสี, ผู้ใช้ควรระมัดระวังในการใช้งานและการกำจัดเศษที่เหลือจากแท่งทังสเตนที่มีส่วนผสมของธอร์เรียม และควรปฏิบัติตามข้อแนะนำและมาตรฐานการใช้งานที่สมควร.

Thorium คืออะไร

ธอร์เรียม (Thorium) คือ ธาตุทางเคมีที่มีสัญลักษณ์ Th และหมายเลขอะตอม 90 ในตารางธาตุ. ธอร์เรียมเป็นเมทัลที่มีสถานะกึ่งโลหะและมักพบในธรณีวัตถุแบบมอนาไซต์ (monazite sands) ซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญที่ใช้ในการสกัดธอร์เรียม.

ธอร์เรียมมีความสนใจเพราะมันเป็นธาตุกัมมันตรังสีธรรมชาติ และมีการคิดค้นและวิจัยเกี่ยวกับการใช้ธอร์เรียมในเทคโนโลยีพลังงานปรมาณู (nuclear energy). ธอร์เรียม-232, ซึ่งเป็นตัวอย่างของธอร์เรียม, สามารถซับอิเล็กตรอนและเปลี่ยนเป็นโปรแท็กทิเนียม-233 ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีและสามารถถูกแยกมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเทคโนโลยีปฏิกูลปรมาณู.

ทำไมต้องเอา Thorium ผสมลงในทังสเตน

การผสมธอร์เรียม (Thorium) ลงในทังสเตน (Tungsten) มีจุดประสงค์หลักในการปรับปรุงคุณสมบัติของทังสเตน โดยเฉพาะในการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งอิเล็กตรอน เช่น การเชื่อมตะปูอาร์กอน (TIG welding) หรือส่วนประกอบในหลอดไฟ. การผสมธอร์เรียมกับทังสเตนมีผลดังนี้:

การส่งอิเล็กตรอนที่ดีขึ้น: ธอร์เรียมทำให้ทังสเตนมีความสามารถในการส่งอิเล็กตรอนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับทังสเตนปกติ ซึ่งช่วยในการสร้างและควบคุมละลายลวดเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ความคงทนต่อความร้อน: ธอร์เรียมช่วยเพิ่มความคงทนของทังสเตนต่อความร้อน ซึ่งทำให้มีการสวิสด์ละลายลวดเชื่อมที่สม่ำเสมอและควบคุมได้ดี.

อายุการใช้งานที่ยาวนาน: ทังสเตนที่ผสมธอร์เรียมมักจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าทังสเตนปกติ เนื่องจากมีความคงทนต่อการสึกหรอและการเสียดสี.

การสร้างเส้นละลายที่มีคุณภาพ: เส้นละลายที่เกิดจากทังสเตนที่ผสมธอร์เรียมมีลักษณะที่ตรงและมีความเสถียรกว่า ทำให้การเชื่อมได้มีคุณภาพดีขึ้น.

จุดหลอมเหลวของ Thoriated Tungsten


Thoriated tungsten คือ ทังสเตน (Tungsten) ที่ผสมธอร์เรียม (Thorium). ทังสเตนมีจุดหลอมเหลวที่สูงมาก, ประมาณ 3,422°C (6,191.6°F).

แต่การเพิ่มธอร์เรียมเข้าไปในทังสเตนไม่ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจุดหลอมเหลวของทังสเตนอย่างมาก. ทั้งนี้, จุดหลอมเหลวของ thoriated tungsten ยังคงอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับจุดหลอมเหลวของทังสเตนเดียวๆ แต่คุณสมบัติการส่งอิเล็กตรอนและความคงทนต่อความร้อนของมันจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับทังสเตนที่ไม่มีการผสมธอร์เรียม.

การที่ธอร์เรียมถูกเพิ่มเข้าไปในทังสเตนมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการส่งอิเล็กตรอนและความคงทนต่อความร้อน, ไม่ใช่เพื่อการเปลี่ยนแปลงจุดหลอมเหลว.

สินค้าที่เป็น Thoriated Tungsten

Shopping Cart