ราคาอุปรณ์ชุดสายเชื่อม MIG 36KD

อุปรณ์ชุดสายเชื่อม MIG 36KD – Nozzle — 120

อุปรณ์ชุดสายเชื่อม MIG 36KD – Contact Tip — 25

อุปรณ์ชุดสายเชื่อม MIG 36KD – Tip Body — 20

อุปรณ์ชุดสายเชื่อม MIG 36KD – Gas Diffuser — 20

อุปรณ์ชุดสายเชื่อม MIG 36KD – Swanneck — 300

อุปรณ์ชุดสายเชื่อม MIG 36KD – ชุดสายเชื่อม 3 เมตร — 1600