การปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ที่อยู่ในรถเข็น

การที่เราเข้าไปจับรถเข็นในห้าง หรือในซุปเปอร์มาร์เกตแล้วมีอาการสปาร์คจนต้องร้องออกมา สาเหตุของปรากฏการณ์นี้คือการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์บนร่างกายเราหรือบนรถเข็น และเมื่อมีการสัมผัส ไฟฟ้าสถิตย์จะถูกปล่อยออกมาทันทีเป็นแสงและความร้อน ทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อต

การสะสมของไฟฟ้าสถิตย์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ระหว่างสิ่งต่างๆ เช่น เมื่อเราเดินบนพื้นผิวที่เป็นขนอุยๆเช่นพรหมหรือพื้นผิวที่สะสมไฟฟ้าสถิตย์ได้ดี เช่น พื้นผิวพลาสติก และเมื่อเราสัมผัสรถเข็น ที่เป็นโลหะ ไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมอยู่ก็จะถูกปล่อยออกมา

วิธีการป้องกันหรือลดการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์:

Read more

สแตนเลสแท้หรือไม่แท้? ดูได้อย่างไร?

การตรวจสอบว่าเป็นสแตนเลสแท้หรือไม่สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้:

  1. ทดสอบด้วยแม่เหล็ก: สแตนเลสแท้ส่วนใหญ่ไม่ดึงดูดแม่เหล็ก (เช่น 304) แต่บางประเภท (เช่น 430) ยังสามารถดึงดูดได้ ดังนั้นหากไม่ดึงดูดแม่เหล็กมีความเป็นไปได้ว่าเป็นสแตนเลสแท้ แต่หากดึงดูดไม่สามารถแน่นอนได้ว่าเป็นปลอม
  2. การตรวจสอบสนิม: สแตนเลสแท้จะม resist ต่อการเกิดสนิมดีกว่าเหล็กหรือสแตนเลสปลอม
  3. การตรวจสอบด้วยผลิตภัณฑ์เคมี: มีสารเคมีเฉพาะที่สามารถใช้ทดสอบสแตนเลสได้ หากต้องการให้เป็นการทดสอบแบบมืออาชีพ
  4. ตรวจสอบด้วยสายตา: พิจารณาผิวของสแตนเลส สแตนเลสแท้มีความเงางามและสม่ำเสมอ แต่อาจยังต้องขึ้นกับคุณภาพและการประกวดผลิตภัณฑ์ด้วย
  5. ข้อมูลจากผู้ผลิต: หากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตหรือแบรนด์ สามารถตรวจสอบข้อมูลนั้นได้

Read more

ทำไมต้องผสม Thorium ในทังสเตน (ทังแดง WTe)


การผสม Thorium ในแท่ง Tungsten (เรียกว่า “Thoriated Tungsten”) เพื่อการเชื่อมด้วยแก๊ส (เช่น TIG welding) มีวัตถุประสงค์หลักๆ ดังนี้:

การเพิ่มความเสถียรของเกล็กไฟ: Thorium ช่วยเสริมสร้างแอลกาตรอนจากแท่ง Tungsten ให้มากขึ้น ทำให้เกิดเกล็กไฟที่เสถียรและการเริ่มต้นการเชื่อมที่ง่ายขึ้น พร้อมทั้งลดโอกาสของแท่ง Tungsten ที่จะติดเกล็กไฟหรือละลายในระหว่างการเชื่อม.

Read more

ธาตุรังสี ที่ผสมในทังสเตน คืออะไร

ธาตุรังสี (radioactive element) คือธาตุที่มีนิวคลีอัสของอะตอมไม่เสถียร ส่งผลให้ธาตุนั้นปล่อยรังสีออกมาในรูปของรังสีแอลฟา (α), รังสีเบต้า (β), หรือรังสีแกมมา (γ). การปล่อยรังสีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแตกตัวของนิวคลีอัสในการปฏิบัติเป็นธรรมชาติ หรือที่เรียกว่าการสลายตัวรังสี.

ธาตุรังสีมีบางประเภทที่สามารถเกิดขึ้นในธรรมชาติ แต่ก็มีบางประเภทที่เกิดจากการผลิตโดยมนุษย์ ซึ่งมักใช้ในงานวิทยาศาสตร์, การแพทย์, หรืองานอุตสาหกรรม.

ตัวอย่างของธาตุรังสีในธรรมชาติได้แก่:

  • Uranium (U)
  • Thorium (Th)
  • Radium (Ra)

เมื่อธาตุรังสีสลายตัว, มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุอื่น ซึ่งบางครั้งก็ยังเป็นธาตุรังสี และจะทำซ้ำกระบวนการนี้จนกว่าจะสลายเป็นธาตุที่ไม่มีรังสี.

ธาตุรังสีสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในหลายๆ ประการ เช่น ในการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคในเชิงการแพทย์, หรือการตรวจสอบวัสดุและการตรวจจับข้อมูลในธรณีวิทยา.

ขอบคุณรูปจาก https://www.amazon.sa/-/en/Generix-Geek-Radioactive-Elements-Glowing/dp/B083TM5NFB

Thoriated Tungsten หรือ WTe

Thoriated tungsten คือ แท่งทังสเตนที่มีส่วนผสมของธอร์เรียม (Thorium) ซึ่งเป็นสารวัตถุกัมมันตรังสี (radioactive). การเติมธอร์เรียมทำให้มีความสามารถในการส่งอิเล็กตรอน (electron emission) ที่ดีขึ้นและมีความคงทนสูงต่อความร้อน.

Thoriated Tungsten คืออะไร

Thoriated tungsten ใช้ในหลายๆ ประเภทของการประยุกต์ใช้งาน เช่น ในตะปูอาร์กอน (TIG welding) หรือการเชื่อมต่อโลหะด้วยกาศอาร์กอน. แท่งทังสเตนที่มีส่วนผสมของธอร์เรียมมักจะมีความสามารถในการเชื่อมที่ดีขึ้นและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแท่งทังสเตนปกติ.

Read more