การขัดสแตนเลส จากหยาบไปละเอียด

งานขัดผิวสแตนเลสเงาและHL

การทำความละเอียดต่ำก่อนและค่อยๆ เพิ่มความละเอียดในกระบวนการขัดสแตนเลสสามารถทำได้โดยใช้สายขัดหรือเครื่องขัดที่มีความละเอียดต่างๆ ตามลำดับของเกรด (Grit) ของสายขัดหรือแผ่นขัดที่ใช้ โดยเกรดจะแสดงความละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยมีเลขที่น้อยๆ แสดงถึงความขัดน้อยและเน้นการเตรียมผิว ส่วนเลขที่ใหญ่ๆ แสดงถึงความขัดมากและเน้นในกระบวนการขัดหลัก ตามนี้คือเกรดของสายขัดหรือแผ่นขัดที่ใช้ในกระบวนการขัดงานสแตนเลส:

Read more