จำหน่ายน้ำยาลบรอยเชื่อม

SP97 จำหน่ายน้ำยาลบรอยเชื่อม ที่เกิดจากเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมธูป หรือรอยสีของเชื่อมอาร์กอนก็ได้

ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ป้ายแล้วทิ้งไว้แปบเดียว ถูออกก็สะอาดเลย

สนใสติดต่อ 089-651-5596 ได้เลยครับ

น้ำยาลบรอยเชื่อมงานอาร์กอน

น้ำยาลบรอยเชื่อมธูป