ไนล่อน (Nylon)

ไนล่อน (Nylon) คืออะไร

“ไนล่อน” (Nylon) เป็นชื่อทั่วไปของกลุ่มของโพลิเมอร์ที่ใช้ในการผลิตเส้นใยและพลาสติกต่าง ๆ มีหลายชนิดของไนล่อนและแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เมื่อพูดถึงไนล่อนมักจะมีการกำหนดด้วยตัวเลข เช่น Nylon 6, Nylon 66, ฯลฯ ตัวเลขเหล่านี้เกี่ยวกับโครงสร้างเคมีของโพลิเมอร์ บางชนิดของไนล่อนที่ทราบมาคือ:

Nylon 6: ผลิตจากการเจือจางของคาปรอลาคตาม มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับ Nylon 66 แต่การผลิตทางเคมีต่างกัน

Nylon 66 (หรือ Nylon 6,6): ผลิตจากการเป็นผลมาจากการเจือจางระหว่าง adipic acid และ hexamethylenediamine มีความแข็งแรงและทนทาน

Nylon 6/10: ผลิตจากการเจือจางของ hexamethylenediamine และ sebacic acid

Nylon 6/12: มีความทนทานต่อการดูดซึมน้ำมากกว่า Nylon 6

Nylon 11: ผลิตจากขั้นตอนของ polymerization ของ 11-aminoundecanoic acid

Nylon 12: มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงฉีกขาด มักใช้ในการผลิตอุปกรณ์ออโตมอทีฟ

นอกจากนี้ยังมี Nylon สำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่น ๆ ด้วย คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละชนิดของไนล่อนจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างเคมีของมันและกระบวนการผลิต

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงส่วนย่อยของข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับไนล่อน การเลือกใช้ไนล่อนที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานที่ต้องการ.

ไนล่อน (Nylon) แต่ละแบบ นิยมใช้นำมาผลิตเป็นอะไรบ้าง

ไนล่อนมีคุณสมบัติที่ทำให้เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการนำมาผลิตเป็นสิ่งของที่หลากหลาย แต่ละชนิดของไนล่อนมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้:

Nylon 6 และ Nylon 66:

 • ใยไนล่อนสำหรับเสื้อผ้า, ถุงเท้า, และเชือก
 • อุปกรณ์ออโตมอทีฟ เช่น ปลอกล้อ, แผงภายในรถยนต์
 • เครื่องประดับและส่วนประกอบต่างๆ
 • เกียร์เฟืองและส่วนประกอบเครื่องจักร
 • ภาชนะบรรจุหายนะและของเล่น

Nylon 6/10 และ Nylon 6/12:

 • ส่วนประกอบที่ต้องการความทนทานต่อความชื้น และการดูดซึมน้ำน้อย
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ท่อสู่ลม

Nylon 11:

 • ท่อและหลอดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ฉากกั้นสำหรับเสียงและภาพ
 • แผ่นฟิล์มป้องกันความชื้น

Nylon 12:

 • ส่วนประกอบของรถยนต์ที่ต้องการความยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงฉีกขาด
 • ท่อและท่อนำไอน้ำ
 • ส่วนประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมพิมพ์ 3D เนื่องจากความยืดหยุ่นและความทนทาน

เนื่องจากไนล่อนมีคุณสมบัติที่ดีในการทนต่อการสึกหรอ, ความยืดหยุ่น, และความทนทานต่อสภาพแวดล้อม จึงทำให้ไนล่อนนำมาใช้ในการผลิตสิ่งของที่หลากหลายในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้.

ล้อประตูควรใช้ไนล่อนแบบใหน

เมื่อพูดถึงการใช้ล้อประตูที่ทำจากไนล่อน, ไนล่อนมีคุณสมบัติที่ทำให้มันนิยมในการใช้เป็นวัสดุของล้อประตู, เนื่องจากมันมีความแข็งแรง, ทนทานต่อการสึกหรอ, และยืดหยุ่น. แต่เมื่อต้องการเลือกล้อประตูที่ทำจากไนล่อน, ควรพิจารณาดังนี้:

 1. Nylon 6 หรือ Nylon 66: เป็นไนล่อนที่ใช้งานทั่วไป มีความแข็งแรงและทนทาน จึงเหมาะสำหรับการใช้เป็นล้อประตู เนื่องจากมันสามารถรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดี
 2. Nylon 6/12: เนื่องจากมีความทนทานต่อการดูดซึมน้ำมากกว่า Nylon 6, มันสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นเช่นห้องน้ำ
 3. Nylon 12: มีความยืดหยุ่น ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับล้อประตูที่ต้องการความนุ่มนวลในการเลื่อน

สำหรับการเลือกล้อประตูจากไนล่อน, ควรพิจารณาสภาพแวดล้อมการใช้งานและความต้องการพิเศษเช่น ความทนทานต่อความชื้น, ความยืดหยุ่น, หรือความทนทานต่อการสึกหรอ. นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงราคา, ต้นทุนการซ่อมบำรุง, และวงจรการใช้งานของล้อเพื่อให้ได้ล้อที่เหมาะสมและมีความยืนยาว.