ประวัติและพัฒนาการของ SMAW (Shielded Metal Arc Welding)

Shielded Metal Arc Welding (SMAW) หรือที่เรียกว่า “stick welding” ในทางปฏิบัติเป็นกระบวนการเชื่อมต่อที่มีประวัติยาวนานในวงการเชื่อมต่อ. กระบวนการนี้เกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อเทคนิคเชื่อมต่อไฟฟ้าเริ่มได้รับความนิยมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

การเชื่อมต่อด้วย SMAW ใช้ลวดเชื่อมที่มีพื้นผิวคลุมด้วยสารเคมี (หรือส่วนผสม) เพื่อสร้างฝ้ายป้องกันในการเชื่อม. เมื่อย้อนกลับไปในปี 1930, ข้อจำกัดในเทคโนโลยีเชื่อมต่อทำให้กระบวนการนี้ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ แต่ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน.

ในระยะเวลาหลายทศวรรษ, อุตสาหกรรมเชื่อมต่อได้รับการแก้ไขและปรับปรุงเทคนิคการเชื่อม SMAW ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การพัฒนาวัสดุลวดเชื่อมใหม่, การปรับปรุงเครื่องเชื่อมเพื่อความแม่นยำและความปลอดภัย, และการประยุกต์ใช้เทคนิคเชื่อมต่อนี้ในการผลิตที่หลากหลาย.

วันนี้, SMAW ยังคงเป็นหนึ่งในกระบวนการเชื่อมต่อที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เนื่องจากมีความเป็นมืออาชีพ, ความปลอดภัย, และความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หนาและบางต่าง ๆ ด้วยการรับประกันคุณภาพที่สูง. จึงทำให้ SMAW ยังคงเป็นกระบวนการเชื่อมต่อที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในหลาย ๆ แง่มุมของอุตสาหกรรม.