ประเภท ลวดเชื่อมไฟฟ้า SMAW (Shielded Metal Arc Welding)

การเชื่อมด้วยวิธี SMAW หรือ Shielded Metal Arc Welding คือ วิธีการเชื่อมที่ใช้ลวดเชื่อมเป็นวัสดุเชื่อมโดยมีฝาป้องกันเป็นหุ้มลวดเชื่อม ในระหว่างการเชื่อมจะมีเสาระเกิดขึ้นทำให้เกิดลมป้องกันในพื้นที่การเชื่อม วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ง่ายและสามารถใช้ได้กับเหล็กทั้งหมด

ประเภทของลวดเชื่อมสำหรับ SMAW มีดังนี้:

ลวดเชื่อมเซลลูโลส (Cellulosic): ส่วนประกอบของหุ้มมีเซลลูโลสสูง ใช้สำหรับการเชื่อมท่อที่มีเสียงเชื่อมแบบเฟสต์ (high penetration) ตัวอย่างรหัสของลวดเชื่อมประเภทนี้คือ E6010 และ E6011.

ลวดเชื่อมรูเมินเนต (Rutile): หุ้มมีส่วนประกอบของไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) สูง มักใช้ในงานทั่วไปและมีการฉายแบบเป็นหยดเท่าๆ กัน ตัวอย่างรหัสของลวดเชื่อมประเภทนี้คือ E6012, E6013, และ E7014.

ลวดเชื่อมลายโลห์สูง (Low Hydrogen): ลวดเชื่อมประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการฉายของละอองน้ำ ทำให้เกิดการเชื่อมที่มีการแตกแหกน้อย ตัวอย่างรหัสของลวดเชื่อมประเภทนี้คือ E7018, E7016, และ E7024.

ลวดเชื่อมเบสิก (Basic): หุ้มลวดมีส่วนประกอบของคลอร์ไซด์และฟลูออไรด์สูง ให้การฉายที่เรียบง่ายและป้องกันการเกิดฮิวมัท ตัวอย่างรหัสของลวดเชื่อมประเภทนี้คือ E7015.

เมื่อต้องการเลือกลวดเชื่อมสำหรับการเชื่อม SMAW ควรพิจารณาจากลักษณะงาน, ประเภทและคุณสมบัติของโลหะที่จะเชื่อม, รวมถึงสภาพการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่โลหะต้องทนทาน.

ถ้าแบ่งตามวัสดุที่ใช้เชื่อม

เมื่อแบ่งตามวัสดุที่ใช้เชื่อม, ลวดเชื่อมสำหรับการเชื่อมด้วยวิธี SMAW (Shielded Metal Arc Welding) สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวัสดุหลักที่ต้องการเชื่อมดังนี้:

  1. ลวดเชื่อมเหล็กกล้า (Carbon Steel):
    • E6010, E6011, E6012, E6013: เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าทั่วไป
    • E7016, E7018: เป็นลวดเชื่อมที่มีการป้องกันการฉายของละอองน้ำ สามารถใช้ในการเชื่อมเหล็กกล้าที่มีความต้องการความแข็งแรงสูงและโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่
  2. ลวดเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel): อาทิ E308, E309, E316 เป็นต้น
  3. ลวดเชื่อมอลูมิเนียม (Aluminum): การเชื่อมอลูมิเนียมด้วยวิธี SMAW เป็นสิ่งที่น้อยนิด เนื่องจากมีวิธีการเชื่อมอื่นที่มากยิ่งขึ้นและเหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับอลูมิเนียม
  4. ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ (Cast Iron): เช่น ECI, ECNI ซึ่งเป็นลวดเชื่อมที่ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมเหล็กหล่อโดยเฉพาะ
  5. ลวดเชื่อมโลหะพิเศษอื่น ๆ: มีลวดเชื่อมสำหรับการเชื่อมโลหะที่มีความพิเศษหรือมีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ลวดเชื่อมสำหรับเหล็กกล้าสูงทนทาน, ลวดเชื่อมสำหรับโลหะที่ต้องทนทานต่อการกัดกร่อน หรือลวดเชื่อมสำหรับการซ่อมแซมเครื่องจักร

หมายเหตุ: เมื่อเลือกลวดเชื่อม, ควรพิจารณาตามความต้องการในการใช้งาน, คุณสมบัติที่ต้องการจากการเชื่อม, รวมถึงรหัสของลวดเชื่อม ซึ่งรหัสของลวดเชื่อมแต่ละประเภทจะบอกถึงคุณสมบัติทางเทคนิคและประสิทธิภาพของการเชื่อม.