ทอง 24K คืออะไร

ทอง 24K คืออะไร

ทอง 24K หรือทองคำ 24 กะรัต คือ ทองคำที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด ซึ่งเมื่อเรียกว่า “24 กะรัต” หมายความว่า มีทองคำบริสุทธิ์ 24 ส่วนใน 24 ส่วน หรือ 100% ทองคำ ไม่มีวัสดุปนเปื้อนอื่น ๆ ผสมอยู่

เนื่องจากทองคำบริสุทธิ์นี้มีความนุ่มสูง จึงอาจไม่เหมาะกับการนำไปใช้ทำเครื่องประดับที่ต้องใช้งานหนัก เพราะอาจเกิดการบิ่นหรือขีดข่วนได้ง่าย แต่เหมาะกับการซื้อเป็นทรัพย์สินหรือการลงทุน

ทองที่ใช้ทำเครื่องประดับมักจะผสมด้วยวัสดุอื่น ๆ เช่น ทอง 18K แปลว่า มีทองคำบริสุทธิ์ 18 ส่วน และวัสดุปนเปื้อน 6 ส่วน โดยส่วนปนเปื้อนอาจจะเป็นเงิน, ปลอม, หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับเครื่องประดับ.

กะรัต คืออะไร

“กะรัต” หรือ “karat” (ในภาษาอังกฤษ) คือหน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทองคำ. การวัดความบริสุทธิ์ของทองคำด้วยหน่วย “กะรัต” จะเริ่มต้นจาก 1 กะรัตถึง 24 กะรัต โดยที่:

 • 24 กะรัต (หรือ 24K) หมายถึง ทองคำบริสุทธิ์ 100%
 • 18 กะรัต (หรือ 18K) หมายถึง มีทองคำบริสุทธิ์ 75% และมีวัสดุอื่นผสม 25%
 • 14 กะรัต (หรือ 14K) หมายถึง มีทองคำบริสุทธิ์ 58.3% และมีวัสดุอื่นผสม 41.7%
 • 10 กะรัต (หรือ 10K) หมายถึง มีทองคำบริสุทธิ์ 41.7% และมีวัสดุอื่นผสม 58.3%

และยังมีอีกมากมาย จนไปถึง 1 กะรัต หมายถึงมีทอง 1 ส่วน ใน 24 ส่วนของส่วนผสม

เมื่อวัสดุอื่นผสมเข้ากับทองคำ ไม่ว่าจะเป็นเงิน, ปลอม, หรือวัสดุอื่น ๆ ทองคำจะมีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้เหมาะกับการนำไปใช้ทำเครื่องประดับมากกว่าทองคำบริสุทธิ์.

นอกจากนี้ “กะรัต” ในบางครั้งยังถูกใช้เป็นหน่วยวัดน้ำหนักของพลอยและเพชร ซึ่งต่างจากหน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทองคำ.

หน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทองคำ

หน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทองคำที่นิยมใช้ประจำได้แก่ “กะรัต” และ “fineness” ดังนี้:

 1. กะรัต (Karat, K):
  • เป็นหน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทองคำที่ใช้ทั่วไป
  • 24 กะรัต (24K) หมายถึง ทองคำบริสุทธิ์ 100%
  • 18 กะรัต (18K) หมายถึง มีทองคำบริสุทธิ์ 75% และวัสดุอื่น 25%
  • 14 กะรัต (14K) หมายถึง มีทองคำบริสุทธิ์ 58.3% และวัสดุอื่น 41.7%
  • และเมื่อนำไปต่อยอด เป็นต้น
 2. Fineness:
  • เป็นหน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทองคำในรูปแบบของพาร์ทส์ต่อพัน (parts per thousand)
  • ทองคำบริสุทธิ์ 100% มี fineness เท่ากับ 1,000
  • ทองคำ 18K มีความบริสุทธิ์เท่ากับ 750 (หรือ 75% ของ 1,000)
  • ทองคำ 14K มีความบริสุทธิ์เท่ากับ 585 (หรือ 58.5% ของ 1,000)
  • และเมื่อนำไปต่อยอด เป็นต้น

หน่วย “fineness” จะบ่งบอกถึงส่วนประกอบของทองคำอย่างแท้จริงและเป็นมาตรฐานที่ใช้ในหลายประเทศ ส่วน “กะรัต” เป็นหน่วยที่เข้าใจง่ายและได้รับการยอมรับในการค้าขายทั่วโลก.