ER308L คืออะไร ต่างจาก ER308Lsi ยังไง

ER308L และ ER308LSi ทั้งสองเป็นลวดเชื่อมสแตนเลสสำหรับกระบวนการเชื่อม GTAW (หรือ TIG) และมีการประยุกต์ใช้สำหรับเชื่อมสแตนเลส 304 และอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน ซึ่ง ER ในการเรียกนั้นหมายถึง Electrode Rod และตามด้วยหมายเลขของเกรดลวดเชื่อม

การต่างระหว่าง ER308L และ ER308LSi คือ

Silicon Content (Si)

“Si” ใน ER308LSi หมายถึง Silicon ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เพิ่มเข้ามาในลวดเชื่อม เมื่อเทียบกับ ER308L, ER308LSi มีส่วนผสมของ Silicon ที่สูงขึ้น ซิลิคอนทำหน้าที่เป็นตัวยืดผ่านสิ่งป้องกันหรือ “flux” ซึ่งสามารถช่วยในการเพิ่มความเหลวไหลของโลหะ

Weld bead

การเพิ่ม Silicon สามารถช่วยปรับปรุงรูปลักษณ์ของ weld bead ได้ดีขึ้น ทำให้มีความเรียบร้อยมากขึ้น

ความนิยม ER308L

ER308L เป็นลวดเชื่อมที่นิยมใช้งานมากกว่า แต่ ER308LSi สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในบางสถานการณ์ เนื่องจากมีการเพิ่ม Silicon

เลือกใช้ ER308L หรือ ER308LSi ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกในการทำงานของคุณ แต่ทั้งสองตัวเลือกนั้นสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีเมื่อใช้เชื่อมสแตนเลส 304.