ลวดเติม สแตนเลส304 กับ 304 ที่ดีที่สุด

เมื่อต้องการเชื่อม TIG (Tungsten Inert Gas) ระหว่างสแตนเลส 304 กับ สแตนเลส 304 คุณสามารถใช้ลวดเชื่อมสแตนเลสที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมชนิดนี้ ตัวอย่างเช่น:

Table of Contents

ER308L

เป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับการเชื่อมสแตนเลส 304 กับ 304 เนื่องจากมีความร้อนของลวดเชื่อมที่ต่ำ, ลดการตกของเหล็กในโครงสร้างเมตทัลโลกราฟีของสแตนเลสและสามารถป้องกันการเกิดการแตกหักหรือความเสียหายจากการเชื่อมได้ดี.

ER309L

ในบางกรณี, คุณอาจพบว่าการใช้ลวดเชื่อม ER309L มีประโยชน์มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ER308L โดยเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมระหว่างสแตนเลส 304 กับเหล็กเกรดต่างๆ แต่ในกรณีที่คุณต้องการเชื่อมสแตนเลส 304 กับ 304, ER308L จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด.

ทั้งนี้, ขั้นตอนการเชื่อมและการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมจะมีผลต่อคุณภาพของการเชื่อมด้วย ดังนั้น, การทำความสะอาดและการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในแต่ละขั้นตอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ.