ตู้เชื่อมอาร์กอน

ตู้เชื่อมอาร์กอน (Argon welding machine) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมด้วยแก๊สอาร์กอนเพื่อต่อส่วนประกอบต่าง ๆ ของโลหะด้วยกัน กระบวนการเชื่อมด้วยแก๊สอาร์กอนนั้นจะใช้แก๊สอาร์กอน (หรือการผสมของแก๊สอาร์กอนกับแก๊สอื่น ๆ) ในการป้องกันภายนอกของตะแกรงเชื่อมจากการติดต่อกับอากาศ, ป้องกันการเกิดการเผาและการเกิดภายในของตะแกรงเชื่อมจากธาตุในอากาศ เช่น ออกซิเจน และไนโตรเจน ซึ่งสามารถทำให้คุณภาพของการเชื่อมแข็งแรงลดลง

ข้อดีของการเชื่อมอาร์กอน

 • ให้เชื่อมนิ่มและสวยงาม ไม่มีฝุ่นเชื่อม
 • ใช้ได้กับโลหะหลายชนิด เช่น สแตนเลส, อลูมิเนียม, ตะกั่ว, และอื่น ๆ
 • มีความแม่นยำในการควบคุมของกระบวนการเชื่อม
การเดินเกล็ดชิ้นงานเชื่อมอาร์กอน
การเดินเกล็ดชิ้นงานเชื่อมอาร์กอน

ตู้เชื่อมอาร์กอนประกอบด้วย

 • แหล่งจ่ายไฟ สำหรับสร้างกระแสไฟฟ้า
 • ท่อส่งแก๊สอาร์กอน เพื่อนำไปยังจุดเชื่อม
 • หัวเชื่อมและเครื่องยนต์สำหรับนำกระแสไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อม
 • ถังแก๊สอาร์กอน หรือแก๊สผสม
 • ระบบควบคุมการจ่ายแก๊ส

ตู้เชื่อม อาร์กอน 2 ระบบ

ตู้เชื่อมอาร์กอน 2 ระบบหมายถึงตู้เชื่อมที่สามารถทำงานในสองโหมดหลัก ได้แก่ TIG (Tungsten Inert Gas) และ MMA (Manual Metal Arc) หรือ Stick Welding. บางครั้งเครื่องเชื่อมนี้อาจจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมเช่นการเชื่อม MIG (Metal Inert Gas) ซึ่งจะทำให้เครื่องมีความหลากหลายและสามารถใช้ในงานที่หลากหลายได้.

คุณสมบัติของตู้เชื่อมอาร์กอน 2 ระบบ:

โหมด TIG: ใช้แก๊สอาร์กอนเป็นสารป้องกันและเทปทังสเตนเป็นอิเล็กโทรด. การเชื่อม TIG มีความแม่นยำและให้การเชื่อมที่สวยงาม โดยเฉพาะกับโลหะที่มีความบาง เช่น สแตนเลส หรืออลูมิเนียม.

โหมด MMA หรือ Stick Welding: ใช้เชื่อมด้วยอิเล็กโทรดแท่งที่มีวัสดุป้องกันเป็นเคลือบภายนอก. การเชื่อมแบบนี้เหมาะสำหรับงานที่ไม่จำเป็นต้องมีความละเอียดมากและสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้.

การเปลี่ยนระหว่างโหมดเชื่อมทั้งสองนี้ทำให้เครื่องเชื่อมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดที่เหมาะสมกับงานเชื่อมที่ต้องการได้.

เครื่องเชื่อม 2 ระบบนี้มีประโยชน์มากเมื่อต้องการความยืดหยุ่นในการเชื่อม ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมที่ต้องการความละเอียด หรือการเชื่อมที่เป็นงานทั่วไป.

ตู้เชื่อม อาร์กอน 3 ระบบ

ตู้เชื่อมอาร์กอน 3 ระบบหมายถึงเครื่องเชื่อมที่มีความสามารถในการเชื่อมสามโหมดหลัก ได้แก่:

TIG (Tungsten Inert Gas): การเชื่อมด้วยเทคนิคนี้ใช้แก๊สอาร์กอนเป็นสารป้องกันและเทปทังสเตนเป็นอิเล็กโทรด. การเชื่อม TIG มีความแม่นยำและให้การเชื่อมที่สวยงาม โดยเฉพาะกับโลหะที่มีความบาง เช่น สแตนเลส หรืออลูมิเนียม.

MMA (Manual Metal Arc) หรือ Stick Welding: ใช้เชื่อมด้วยอิเล็กโทรดแท่งที่มีวัสดุป้องกันเป็นเคลือบภายนอก. การเชื่อมแบบนี้เหมาะสำหรับงานที่ไม่จำเป็นต้องมีความละเอียดมากและสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้.

MIG (Metal Inert Gas) หรือ GMAW (Gas Metal Arc Welding): การเชื่อมด้วยเทคนิคนี้ใช้แก๊สป้องกันและลวดเชื่อมโลหะที่ผ่านผ่านหัวเชื่อมออกมา. การเชื่อมแบบนี้เหมาะสำหรับการเชื่อมที่ต้องการความเร็วและมีปริมาณงานเชื่อมมาก.

ตู้เชื่อมอาร์กอน 3 ระบบนี้เป็นเครื่องเชื่อมที่ยืดหยุ่นและสามารถใช้ในหลาย ๆ งานได้. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนระหว่างโหมดการเชื่อมทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกกระบวนการเชื่อมที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการ.

ตู้เชื่อมอาร์กอน 4 ระบบ

ตู้เชื่อมอาร์กอน 4 ระบบ เป็นตู้เชื่อมที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความสามารถในการเชื่อมหลายโหมด ส่วนมากครอบคลุมการเชื่อมด้วยโหมดหลัก ๆ ดังต่อไปนี้:

TIG (Tungsten Inert Gas): โดยทั่วไปเหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะที่ต้องการความละเอียดและคุณภาพ เช่น สแตนเลส หรืออลูมิเนียม.

MMA (Manual Metal Arc) หรือ Stick Welding: การเชื่อมแบบนี้สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้และมีความเข้มแข็ง.

MIG (Metal Inert Gas) หรือ GMAW (Gas Metal Arc Welding): เหมาะสำหรับการเชื่อมที่ต้องการความเร็วและมีปริมาณงานเชื่อมมาก.

FCAW (Flux-Cored Arc Welding): การเชื่อมนี้ใช้ลวดเชื่อมที่มีฟลักซ์อยู่ภายใน โดยไม่จำเป็นต้องใช้แก๊สป้องกันจากภายนอก. การเชื่อม FCAW เหมาะสำหรับงานเชื่อมที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น การเชื่อมในพื้นที่ที่มีลมมาก.

การมีตู้เชื่อมที่รองรับหลายโหมดการเชื่อมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับช่างเชื่อมหรือสถานที่ที่มีงานเชื่อมหลากหลายประเภท ช่วยให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องหาเครื่องเชื่อมแยกย่อยตามประเภทงานเชื่อมแต่ละประเภท และสามารถประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการจัดเก็บเครื่องมือ.

ตู้เชื่อมอาร์กอน ที่ใช้เชื่อมอลูมิเนียมได้

ตู้เชื่อมอาร์กอนที่มีแหล่งจ่ายไฟแบบ AC/DC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) ตามความต้องการของงานเชื่อม. คุณสมบัตินี้ทำให้ตู้เชื่อมมีความยืดหยุ่นและสามารถใช้กับโลหะหลายประเภทได้.

 1. กระแสตรง (DC):
  • DC+ (Direct Current Electrode Positive): ใช้กับการเชื่อมโลหะทั่วไป เช่น เหล็ก, สแตนเลส และบางชนิดของโลหะอื่น ๆ
  • DC- (Direct Current Electrode Negative): ใช้กับการเชื่อม TIG สำหรับเหล็กและสแตนเลส
 2. กระแสสลับ (AC):
  • ปกติใช้สำหรับการเชื่อมอลูมิเนียมและโลหะอื่น ๆ ที่ต้องการการละลายออกไซด์อลูมิเนียมหรือเลเยอร์ป้องกันอื่น ๆ บนผิวโลหะ
  • กระแส AC มีความสามารถในการละลายออกไซด์อลูมิเนียมที่สะสมบนหัวเชื่อม และช่วยในการเชื่อมอลูมิเนียมให้ได้คุณภาพดี

ข้อดีของตู้เชื่อม AC/DC:

 1. ความยืดหยุ่น: สามารถเลือกใช้กระแสที่เหมาะสมกับงานเชื่อมต่าง ๆ
 2. ความคุ้มค่า: ไม่จำเป็นต้องมีตู้เชื่อมหลายเครื่องสำหรับงานเชื่อมที่ต้องการกระแสต่าง ๆ
 3. การปรับแต่ง: บางตู้เชื่อมมีความสามารถในการปรับความถี่ของกระแส AC หรือควบคุมกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ ในการเชื่อมอลูมิเนียม บางตู้มีฟีเจอร์พวก Down slope, Pulse เพื่อให้รอยเชื่อมแน่นและสวยขึ้น

การเลือกใช้กระแสตรงหรือสลับขึ้นอยู่กับความต้องการของงานเชื่อม และเครื่องเชื่อมที่มีตัวเลือกทั้งสองแบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการเลือกกระบวนการเชื่อมที่เหมาะสม.

ราคาตู้เชื่อมอาร์กอน

ตู้เชื่อมมีหลายเกรด และหลายราคา ที่เหมาะกับการใช้งาน ควรเลือกตั้งแต่ยี่ห้อ ประสิทธิภาพ ความทานทาน ระยะเวลาการประกัน รวมถึงการหาอะใหล่สำหรับซ่อม