แก๊สผสม สำหรับงานเชื่อม

งานเชื่อมอาร์กอนที่ใช้แก๊สผสมมักจะใช้ในกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ โดยแก๊สอาร์กอนจะถูกผสมกับแก๊สอื่น เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂), ไฮโดรเจน, ฮีลิอัม หรือออกซิเจน ซึ่งจะมีผลต่อคุณสมบัติและลักษณะของการเชื่อมได้ มาดูรายละเอียดของแต่ละแก๊สที่มักจะผสมกัน:

แก๊สผสม สำหรับงานเชื่อม

อาร์กอน + คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂): ผสมนี้เป็นที่นิยมในการเชื่อม MIG หรือ MAG (Metal Active Gas). คาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มความเสถียรของเหลวมไหล และเพิ่มความลึกของการเจาะแทะในเชื่อม.

อาร์กอน + ฮีเลียม: ฮีเลียมจะเพิ่มความร้อนในกระบวนการเชื่อม ซึ่งสามารถใช้เชื่อมโลหะที่มีความหนาแน่นสูงได้ การผสมนี้มักใช้ในการเชื่อม TIG.

อาร์กอน + ออกซิเจน: การเพิ่มออกซิเจนสามารถช่วยในการเพิ่มความลึกของการเจาะแทะและปรับปรุงการละลายของโลหะในบางกรณี.

อาร์กอน + ไฮโดรเจน: การใช้ไฮโดรเจนในการผสมสามารถช่วยลดความตึงตัวของโลหะ และเพิ่มความเร็วในการเชื่อมได้ โดยเฉพาะในงานเชื่อมโลหะสแตนเลสและนิกเกิล.

การเลือกใช้แก๊สผสมในงานเชื่อมจะขึ้นอยู่กับประเภทของโลหะที่จะเชื่อม, ความหนาของโลหะ, ทรัพยากร, ต้นทุน, และความต้องการทางเทคนิคในแต่ละงาน การทราบลักษณะและความต้องการของงานเชื่อมจะช่วยในการเลือกแก๊สผสมที่เหมาะสมและสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.

อัตราส่วนผสมของ อาร์กอน + คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ดี

อัตราส่วนผสมของอาร์กอน (Ar) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในงานเชื่อมจะขึ้นอยู่กับการใช้งานและโลหะที่เชื่อม ตัวอย่างของอัตราส่วนที่มักจะพบได้ในงานเชื่อม MIG ได้แก่:

75% Ar / 25% CO₂: อัตราส่วนนี้เป็นที่นิยมมากในงานเชื่อมเหล็กกล้าตามองฉาก และเหล็กกล้ามีสีเข้ม ช่วยในการควบคุมความร้อนและลดการพลิกสปาตาน.

80% Ar / 20% CO₂: มักใช้สำหรับงานเชื่อมเหล็กกล้าสแตนเลสและโลหะอื่นที่ต้องการการละลายที่เหมาะสม แต่ยังคงความเสถียรของเหลวมไหล.

90% Ar / 10% CO₂: อัตราส่วนนี้สามารถใช้ในการเชื่อมโลหะที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ โดยลดความผิดพลาดจากการพลิกสปาตานและการประสานต่ำ.

100% Ar: บางกรณีอาจใช้อาร์กอนเดี่ยว โดยเฉพาะในการเชื่อมโลหะบางประเภท เช่น อลูมิเนียม หรือโลหะที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง.

อัตราส่วนผสมของ อาร์กอน + ฮีเลียม ที่ดี

การผสมอาร์กอน (Ar) และฮีเลียม (He) เป็นส่วนผสมที่มักจะใช้ในการเชื่อม TIG (Tungsten Inert Gas) โดยเฉพาะกับการเชื่อมอลูมิเนียมและโลหะที่มีการนำความร้อนสูง อัตราส่วนที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับประเภทของโลหะและความต้องการของงานเชื่อม ต่อไปนี้คืออัตราส่วนที่มักจะใช้:

75% Ar / 25% He: สำหรับการเชื่อมที่ต้องการความร้อนสูงขึ้นเล็กน้อยและเพิ่มความลึกของการเจาะแทะ.

50% Ar / 50% He: ใช้สำหรับการเชื่อมอลูมิเนียมหรือโลหะที่มีความหนาแน่นมาก ๆ เพื่อเพิ่มความร้อนและการละลายที่ดีขึ้น.

25% Ar / 75% He: ใช้สำหรับการเชื่อมที่ต้องการความร้อนสูงมาก เช่น การเชื่อมโลหะที่มีความหนาแน่นสูง.

อย่างไรก็ตาม, อัตราส่วนที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับประเภทของโลหะ, ความหนาของวัสดุ, ข้อกำหนดเฉพาะของงานเชื่อม, และอุปกรณ์ที่ใช้. การทดสอบและปรับแต่งในสภาพการทำงานจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานเชื่อมของคุณ

อัตราส่วนผสมของ อาร์กอน + ออกซิเจน ที่ดี

การผสมอาร์กอน (Ar) และออกซิเจน (O₂) ใช้ในงานเชื่อมหรือตัดบางกรณี อย่างไรก็ตาม ควรใช้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากออกซิเจนสามารถเพิ่มความร้อนและปฏิกิริยาของการเชื่อม ดังนี้คืออัตราส่วนที่มักจะใช้:

99% Ar / 1% O₂: สามารถใช้สำหรับการเชื่อมโลหะสแตนเลส เพิ่มความสะอาดและประสานการเชื่อมที่สวยงาม.

98% Ar / 2% O₂: ใช้ในการเชื่อมหรือตัดบางโลหะ ช่วยเพิ่มความร้อนและความลึกของการเจาะแทะ.

95% Ar / 5% O₂: ใช้ในการตัดเหล็กหรือโลหะอื่น ๆ ที่ต้องการความร้อนสูง.

การเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับประเภทของโลหะ, วิธีการเชื่อม, ความหนาของวัสดุ, และต้องการลักษณะการเชื่อมอย่างไร การปรึกษาและการทดสอบกับผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรในงานเชื่อมจะช่วยให้คุณเลือกอัตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะของคุณ.

คำเตือน: การใช้อาร์กอนผสมกับออกซิเจนในการเชื่อมต้องทำด้วยความระมัดระวัง และต้องทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากออกซิเจนสามารถทำให้เกิดการเผาไหม้หรือปฏิกิริยาที่รุนแรงได้ ควรใช้ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมและมีการอบรมเหมาะสม.

อัตราส่วนผสมของ อาร์กอน + ไฮโดรเจน ที่ดี

การผสมอาร์กอน (Ar) และไฮโดรเจน (H₂) อาจใช้ในการเชื่อมและการตัดบางกรณี เช่น ในงานเชื่อมของเหล็กสแตนเลส แต่ต้องใช้ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอย่างเข้มงวดเนื่องจากไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่มีความรุนแรงและประสุทธิภาพในการเผาไหม้สูง

อัตราส่วนที่สามารถพิจารณาได้รวมถึง:

95% Ar / 5% H₂: สามารถใช้ในการตัดหรือการเชื่อมโลหะที่ต้องการความร้อนและการเจาะแทะสูง.

90% Ar / 10% H₂: อาจใช้ในการเชื่อมสแตนเลสหรือโลหะที่ต้องการความร้อนสูง ช่วยให้มีความสะอาดและสวยงามของการเชื่อม.

98% Ar / 2% H₂: สำหรับการเชื่อมที่ต้องการความร้อนและการเจาะแทะที่เหมาะสม.

ควรรับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในงานเชื่อมหรือวิศวกรเพื่อคำแนะนำเฉพาะสำหรับงานของคุณ และต้องจัดการให้มั่นใจว่ามีการควบคุมสภาพแวดล้อมและมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม เนื่องจากไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่สามารถเป็นอันตรายถ้าไม่ได้จัดการอย่างถูกต้อง.

คำเตือน: ไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้และมีความรุนแรง ต้องใช้กับความระมัดระวังมาก และในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการระเบิดหรือปฏิกิริยาที่รุนแรง.