อาร์กอนสำหรับงานเชื่อมอาร์กอนมีความบริสุทธิ์ที่กี่เปอร์เซน

อาร์กอน (Argon) ที่ใช้ในงานเชื่อมโดยทั่วไปมีความบริสุทธิ์สูง โดยมีความบริสุทธิ์ประมาณ 99.995% หรือมากกว่า อาจมีข้อแตกต่างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการทางเทคนิค คำถามที่หลายคนไม่รู้คือ “อาร์กอนสำหรับงานเชื่อมอาร์กอนมีความบริสุทธิ์ที่กี่เปอร์เซน”

อาร์กอนสำหรับงานเชื่อมอาร์กอนมีความบริสุทธิ์ที่กี่เปอร์เซน

การเชื่อมด้วยแก๊สอาร์กอนนั้นต้องการความบริสุทธิ์สูงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ในกระบวนการเชื่อม อาร์กอนส่วนใหญ่จะใช้เป็นแก๊สป้องกันในการเชื่อม TIG (Tungsten Inert Gas) และ MIG (Metal Inert Gas) เพื่อป้องกันการเกิดการปฏิกิริยาของโลหะที่ละลายกับอากาศและการเกิดของออกไซด์และนิตรไซด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในคุณภาพการเชื่อม

ถังอาร์กอน 6 คิว

ในบางกรณีที่ต้องการความบริสุทธิ์ที่สูงมาก ๆ อาจจะมีการใช้อาร์กอนที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.999% หรือมากกว่า แต่ต้องพิจารณาตามความต้องการของงานและสภาพแวดล้อมการเชื่อมแต่ละกรณี ความบริสุทธิ์ของอาร์กอนจะต้องมากพอที่จะไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ในการเชื่อมและไม่มีสารปนเปื้อนอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อคุณภาพการเชื่อม

อาร์กอนช่วยอะไรในงานเชื่อม

อาร์กอนเป็นแก๊สที่ไม่มีสีและกลิ่น ไม่เกิดปฏิกิริยา และเป็นส่วนหนึ่งของอากาศที่หาได้ง่าย มันมีบทบาทสำคัญในงานเชื่อมหลากหลายประเภท ได้แก่:

เป็นแก๊สป้องกัน (Shielding Gas) อาร์กอนจะใช้เป็นแก๊สป้องกันในการเชื่อม MIG และ TIG เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะที่ละลายและอากาศรอบๆ ทำให้เกิดความบริสุทธิ์และคุณภาพสูงในการเชื่อม

ความสะอาด โดยไม่เกิดปฏิกิริยากับโลหะที่ละลาย อาร์กอนช่วยในการรักษาความสะอาดของพื้นผิวโลหะและลดความปนเปื้อน

ควบคุมความร้อน อาร์กอนมีความหนาแน่นและความร้อนจำเพาะสูง ช่วยในการควบคุมความร้อนในโซนเชื่อม ทำให้เกิดการละลายและการเจาะแทะที่เหมาะสม

ความเรียบร้อยของการเชื่อม อาร์กอนช่วยในการลดความไม่สม่ำเสมอและความตื้นของการเชื่อม ซึ่งทำให้การเชื่อมมีลักษณะที่สวยงามและมีคุณภาพสูง

ควบคุมการดีแก๊ส ในกรณีที่ใช้เป็นแก๊สผสม อาร์กอนสามารถปรับลดหรือเพิ่มการดีแก๊สและลักษณะอื่นๆ ของการเชื่อม ตามสมบัติของแก๊สที่ผสม

อาร์กอนเป็นแก๊สที่มีความยืดหยุ่นและใช้ได้กับโลหะและโลหะผสมหลากหลายประเภท การเลือกและใช้อาร์กอนในงานเชื่อมจะต้องพิจารณาตามลักษณะงานและความต้องการทางเทคนิค เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.