เข็มทังสเตนสีทอง(เหลือง) ดีกว่าสีเขียวใช่หรือไม่

ทังสเตนสีเหลือง (Yellow) และสีเขียว (Green) เป็นทังสเตนที่ใช้งานในการเชื่อมต่อเหล็กสแตนเลส ซึ่งทั้งสองสีนี้มีคุณสมบัติและการใช้งานที่ดีในบางกรณีและสภาพแวดล้อม แต่ควรคำนึงถึงความแตกต่างกันของแต่ละสีในการเลือกใช้งาน:

ทังสเตนสีเหลือง (Yellow): ทังสเตนสีเหลืองผสมกับลานธนิยม สามารถใช้เชื่อมต่อเหล็กแบบทั่วไปและเหล็กไม่มีสนิมได้ดี สีเหลืองเหมาะสำหรับเชื่อมต่อเหล็กที่มีกระแสไฟฟ้าและแสงความร้อนที่ไม่สูงเกินไป อย่างเช่น งานที่ใช้กระแสไฟฟ้าแรงน้อยในการเชื่อม

ทังสเตนสีเขียว (Green): ทังสเตนสีเขียวคือสารผสมของทังสเตนกับลานธนิยม สามารถใช้เชื่อมต่อโลหะที่มีกระแสไฟฟ้าต่ำ ๆ ได้ดี เช่น โลหะเช่นอลูมิเนียมและแคลลอยด์ สีเขียวเหมาะสำหรับงานที่ต้องการเชื่อมต่อด้วยกระแสไฟฟ้าที่น้อย

ดังนั้น การเลือกใช้สีทังสเตนควรคำนึงถึงลักษณะงานที่จะเชื่อมต่อและเงื่อนไขของกระบวนการเชื่อมต่อเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและประสิทธิภาพในการใช้งานครับ