ราคา เสาสแตนเลส สำเร็จรูป

เสารหัส

THAI 1 – ต้นริม

THAI 2 – ต้นกลาง

THAI 3 – ต้นมุม 90 องศา

ราคาต้นละ 1200

เสารหัส

THAI 1A – ต้นริม

THAI 2A – ต้นกลาง

THAI 3A – ต้นมุม 90 องศา

ราคาต้นละ 1200

เสาสแตนเลส สำเร็จรูป งานไทย รหัส THAI 4-5-6

เสารหัส

THAI 4 – ต้นริม

THAI 5 – ต้นกลาง

THAI 6 – ต้นมุม 90 องศา

ราคาต้นละ 1300

เสาสแตนเลส สำเร็จรูป งานไทย รหัส THAI 7-8-9 (1)

เสารหัส

THAI 7 – ต้นริม

THAI 8 – ต้นกลาง

THAI 9 – ต้นมุม 90 องศา

ราคาต้นละ 1300

เสาสแตนเลส สำเร็จรูป งานไทย รหัส THAI 14-15-16 (1)

เสารหัส

THAI 14 – ต้นริม

THAI 15 – ต้นกลาง

THAI 16 – ต้นมุม 90 องศา

ราคาต้นละ 1300

เสาสแตนเลส สำเร็จรูป ไทย THAI 17-18-19

เสารหัส

THAI 17 – ต้นริม

THAI 18 – ต้นกลาง

THAI 19 – ต้นมุม 90 องศา

ราคาต้นละ 1500

เสา สแตนเลสเกรด304 รหัส S8 สูง100เซน ร้อยท่อ4หุน (3)

S8 ร้อยท่อ 1/2

ราคาต้นละ 1300

เสา KS38 สูง 38 เซน

ราคาต้นละ 1300

เสารหัส A4 สีทองPVD
มีแขนทั้ง 3 แบบคือ แขนข้างเดียว แขนฉาก และแขน 2 ฝั่งแบบในรูป สีทองPVD แบบเดียวกัน

ราคาต้นละ 1800

เสา สแตนเลสเกรด304 รหัส S1 แขนจับกระจก+ไม้

เสารหัส S1 ไม้จริงทำสีเชอรี่

มีแขนทั้ง 3 แบบคือ แขนข้างเดียว แขนฉาก และแขน 2 ฝั่ง

ราคาต้นละ 1400

เสา สแตนเลสเกรด304 รหัส S2 ร้อยท่อ+ไม้

เสารหัส S2 ไม้จริงทำสีเชอรี่ ร้อยท่อ 1/2

มีแขนทั้ง 3 แบบคือ แขนข้างเดียว แขนฉาก และแขน 2 ฝั่ง

ราคาต้นละ 1400

เสา สแตนเลสเกรด304 รหัส S4 ร้อยท่อ

เสารหัส S4 มีร้อยท่อ 1/2, 5/8 และ 3/4

ราคาต้นละ 1300

เสารหัส S10 และ S11

มีร่องกระจก ร่อง14มม เหมาะสำหรับใส่กระจก 10 – 12 มม

ราคาต้นละ 1300

เสาสั้นสำหรับกั้นสระน้ำ หรือ ระเบียงบานเปลือย มีฝาครอบ มีพุกให้แล้วทุกต้น

KS16 – MR — เสาเหลี่ยม สูงรวม 16ซม ผิวเงา 650 บาท

KC16 – HL — เสาเหลี่ยม สูงรวม 16ซม ผิวแฮร์ไลน์ 650 บาท

KS16 – MR — เสากลม สูงรวม 16ซม ผิวเงา 650 บาท

KC16 – HL — เสากลม สูงรวม 16ซม ผิวแฮร์ไลน์ 650 บาท

KS12 – HL — เสาเหลี่ยม สูงรวม 22.5ซม ผิวแฮร์ไลน์ ตัวนี้ไม่มีผิวเงาขาย 1200 บาท