ราคา อะไหล่กระจกบานเปลือย

 บานพับ กระจกห้องน้ำ 3041V ผิวเงา635
 บานพับ กระจกห้องน้ำ 3049V ผิวเงา635
 บานพับ กระจกห้องน้ำ 303V ผิวเงา440
 บานพับ กระจกห้องน้ำ 304V ผิวเงา570
 ตัวหนีบกระจก กันแกว่ง 700 10×30 ยึดผนัง200
 ตัวหนีบกระจก กันแกว่ง 700 10×30  (ยึดผนังแบบ2ตัว)130
 ตัวหนีบกระจก กันแกว่ง 702 10×30 ยึดกระจก180
 ตัวหนีบกระจก กันแกว่ง 706 10×30 เข้ามุม260
 ตัวหนีบกระจก กันแกว่ง 800 20×20 ยึดผนัง100
 ตัวหนีบกระจก กันแกว่ง 803 20×20 ยึดกระจก180
 ตัวหนีบกระจก กันแกว่ง 806 20×20 เข้ามุม350
 ตัวหนีบกระจก กันแกว่ง 900 20 ยึดผนัง160
 ตัวหนีบกระจก กันแกว่ง 903 20 ยึดกระจก250
 ตัวหนีบกระจก กันแกว่ง 906 20 เข้ามุม350
 ตัวหนีบกระจก กันแกว่ง 907 20 เข้ามุมงอไม่ได้290
 ตัวหนีบกระจก กันแกว่ง 908 20 สามาทาง290
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 430-จีน120
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 430V-ไทย350
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 501-จีน75
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 501T-งานไทย125
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 502-จีน90
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 502T-งานไทย125
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 503 ผิวเงา งอ90องศา260
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 504 ผิวเงา เจาะกระจก260
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 505 ผิวเงา งอ135องศา200
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 506 (กระจก 12มม)120
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 506-จีน90
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 506L – ไทย260
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 506T-งานไทย125
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 507-จีน90
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 507-จีน (12มม)120
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 507-ไทย TI บนตรง250
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 507-ไทย TL บนฉาก300
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 507-ไทย TT บนสามทาง300
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 507L – ไทย160
ตัวหนีบกระจก สแตนเลส 507T-งานไทย125