ผิวสแตนเลส มีกี่แบบและอะไรบ้าง

ผิวบนท่อสแตนเลส

ผิวบนท่อมีลักษณะหลักอยู่ 3 แบบคือ

  1. ท่อสแตนเลสผิวเงา จะพบได้ตามท่อเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป มักไม่หนามาก เช่น 1.0 1.2 1.5 หรือ 2.0 มม เท่านั้น ใช้งานทำเฟอร์นิเจอร์ได้
  2. ท่อสแตนเลสผิว HL (Hair line) หรือผิวขนแมว จะเจอตามท่อเฟอร์นิเจอร์เช่นกัน
  3. ท่อสแตนเลสผิว No.1 หรือผิวไม่ขัด เจอในท่อสแตนเลสที่ไม่ต้องการโชว์ความสวยงามของผิว เช่นท่อประปา ท่อ NB ท่อ sch ต่างๆ มักจะเป็นท่อหนาๆ ใช้ในงานประปา งานอุตสาหกรรม งานโครงสร้างพิเศษ หากต้องการใช้ท่อหนาๆ แต่ผิวเงา ก็มักจะเอาท่อแบบนี้ไปขัดผิวนอกแล้วใช้งาน

ผิวบนแผ่น

ผิวบนฉาก

ผิวบนอุปกรณ์